Strandingen bruinvissen roepen om harde maatregelen

Afgelopen dagen zijn er 13 bruinvissen dood aangespoeld aan de Vlaamse kust. Uit een eerste onderzoek door wetenschappers van de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) blijkt dat vele dieren wonden vertonen die ontstaan zijn door netten. Het staat ontegensprekelijk vast dat het ondoordacht gebruik van (warrel)netten dichtbij het strand de oorzaak is van de verdrinkingsdood van deze kleine dolfijnen. Natuurpunt dringt dan ook bij de bevoegde overheden aan om het ondoordacht gebruik van warrelnetten (zowel door professionele vissers als recreatieve vissers) op of nabij stranden stop te zetten. Want zouden we niet hypocriet bezig zijn als we enerzijds de zeehondenklopjacht in Canada veroordelen en anderzijds dolfijnachtigen voor onze eigen kust laten creperen ?

Bruinvissen aan onze kust
Bruinvissen zijn, met een lengte van maximaal 2 meter, de kleinste tandwalvissen die we tegenkomen in de Noordzee. Ze leven veelal in kleine groepjes van 2 tot 10 dieren in ondiepe kustwateren en zijn makkelijk herkenbaar door hun kleine driehoekige rugvin en hun donkere rug. Hun voedsel bestaat uit haring, kabeljauw of wijting.

Geliefd doch bedreigd
De laatste jaren komen ze steeds vaker voor, ook bij ons (dit weekend zagen toeristen tot hun grote verrassing vanop het staketsel in Nieuwpoort een groep van 10 bruinvissen). Vast staat dat de recente toename niet te wijten is aan natuurlijke aangroei maar wellicht wordt veroorzaakt door verplaatsingen van populaties, mogelijks wegens voedseltekort op andere plaatsen.

Door het roekeloos gebruik van (warrel)netten op of nabij stranden worden ze echter ook bij ons bedreigd. Eens deze zeezoogdieren vastzitten in netten kunnen ze niet naar lucht komen happen waardoor ze verdrinken.

Door de weersomstandigheden zien we veel van deze slachtoffers niet en verdwijnen ze in zee, zelfs ondanks ongunstige windomstandigheden zagen we de afgelopen dagen hoe hoog de tol voor deze unieke diersoort wel kan zijn. Wat bewijst dat ze dichtbij het strand verdronken moeten zijn.

De Kustwerkgroep van Natuurpunt (een overlegplatform voor meer, betere en toegankelijke natuur aan de zee) roept dan ook op om komaf te maken met zowel professionele als recreatieve vissers die netten dichtbij de kust slecht opstellen.

Voor de professionele warrelnetvissers vraagt Natuurpunt om de achterpoortjes aan het kustreglement te sluiten en om het reglement adequaat en met gepaste straffen toe te passen. Voor de recreatieve vissers zouden de meest schadelijke technieken (zoals vissen met warrelnet) verboden moeten worden (er zijn immers voldoende alternatieven voor handen).

Niet enkel om de bruinvis te beschermen, ook om slachtoffers bij badende toeristen te vermijden is dit levensnoodzakelijk. Naar aanleiding van een vorig persbericht kreeg Natuurpunt diverse reacties van redders die al meermaals een losgeslagen net ("ghost fishing") hadden aangetroffen.

Natuurpunt zal dan ook bij Minister-President Leterme bevoegd voor Visserij aandringen dat deze (gekende) probleem opgelost worden. Al in 2001 wees een rapport van de BMM op de vele slachtoffers die recreatieve warrelnetten eisen en werd een volledig verbod op het gebruik van warrelnetten in recreatieve visserij, ook landwaarts van de laagwaterlijn, gevraagd maar nog niet bekomen.
Ook aan Minister voor Justitie Onkelinx & Minister voor Noordzee Landuyt vragen we – o.a. via het overleg met de Noordzeemagistraat – om deze wettelijk beschermde diersoort ook daadwerkelijk te beschermen. (zie www.natuurpunt.be).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here