1 november: Allerheiligen. Waarom?

Aalst (redactie/mas) Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus – naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap – bij God in de hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen.

Met “alle zielen” worden die overledenen bedoeld die niet rechtstreeks naar de hemel zijn gegaan, maar naar een fase die daaraan voorafgaat: het vagevuur.

Van oudsher geloven christenen dat het leven van een mens bij zijn dood niet ophoudt of wordt weggenomen, maar dat het verandert. De gestorvene komt voor God te staan om geoordeeld te worden. Wie goed heeft geleefd wordt beloond, wie slecht heeft geleefd wordt gestraft.

De beloning bestaat in de zogeheten ‘zalige aanschouwing Gods’. De straf wordt vaak aangeduid – ook al door Jezus in zijn verhalen – met een “eeuwig vuur”, door ons vaak “de hel” genoemd.

De woorden “hemel” en “aanschouwing Gods” enerzijds en anderzijds “hel” en “vuur” zijn beelden. Het is symbooltaal om de dingen van God enigszins voor onze mensenogen op te roepen. Zoals gezegd maakte Jezus daar ook gebruik van, als hij over beloning en straf sprak, bijvoorbeeld in zijn gelijkenissen.

De goeden in het hiernamaals worden in de geloofsgemeenschap aangeduid met het woord “heiligen”. De dag dat die schare die niemand tellen kan, wordt gevierd, heet dan ook Allerheiligen.

We merken op dat de betekenis van het woord “heilige” sinds Paulus is verschoven. Als hij sprak over “heiligen”, had hij het niet over overleden geloofsgenoten, maar over mensen die nog in leven waren en de boodschap van het Evangelie hadden aangenomen. Zij hadden het heil van Jezus herkend en aanvaard, en werden dienovereenkomstig dus “heilig” genoemd.
Vandaag de dag noemen wij alleen iemand “heilig” die overleden is en die na een langdurig onderzoek uitdrukkelijk door de Paus heilig is verklaard.

Eigenlijk zouden we op Allerzielen onze overleden familieleden en vrienden moeten eren, maar omdat Allerheiligen een verlofdag is, met dank aan de katholieke cultuur, gebeurt het op Allerheiligen. In Nederland is het een gewone werkdag, bijvoorbeeld, onder invloed van het protestantisme.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here