RKK: Parochies toevertrouwen aan leken. Diest geeft het voorbeeld

 

Aalst (redactie/mas) De stadspastoraal in Diest wordt voortaan in gesamenlijke verantwoordelijkheid gedragen door deken Felix Van Meerbergen, norbertijn van Averbode Jef Busschots en priester Rudi Borremans. Negen van de elf parochies van Diest vallen onder dit nieuwe project. De drie verantwoordelijke priesters verdelen de taken ook categoriaal.

Zo wordt de deken – die ook tot moderator van deze groep werd benoemd – verantwoordelijk voor de diaconie, de solidariteitspastoraal, de catechese op zondag en de liturgische vorming en de pastoraal rond de volksdevotie en de bedevaarten.

Jef Busschots behartigt de doopselpastoraal, de volwassenencatechese en de huwelijksvoorbereiding.

Rudi Borremans is verantwoordelijk voor zieken-en gehandicaptenzorg, de voorbereiding op de eerste communie en de rouwzorg.

Felix Van Meerbergen blijft deken, Jef Busschots is nog steeds federatiepastoor en Rudi Borremans blijft ook pastoraal werkzaam in Sint-Annendael, een groot zorgcentrum.

Men wil in Diest ook zoeken hoe canon 517 kan worden toegepast. In deze canon van het kerkelijk recht voorziet men de mogelijkheid om een parochie toe te vertrouwen aan een groep leken.

Met dit project wil men één groot pastoraal project voor de stad uitwerken. Met de twee parochies, die door personele omstandigheden, nog niet mee opgenomen werden in het geheel zal een grote vorm van samenwerking worden uitgewerkt. Inmiddels wordt ook voor Diest gewerkt aan de concrete invulling van het traject in verband met de bestemming van de verschillende parochiekerken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here