Westerstaketsel te Oostende definitief beschermd

Westerstaketsel te Oostende is definitief beschermd als monument. Het beschermingsvoorstel gebeurde op initiatief van de afdeling Monumenten en Landschappen en kadert in een globale evaluatie van het onroerend erfgoed aan de kust, waar ook de haveninfrastructuur deel van uitmaakt. Na de eerdere definitieve bescherming door de minister in 2005 – begin 2006 van o.m. waardevolle belle-époque- en interbellumarchitectuur, residentiële appartementsbouw, winkelpanden, agrarisch erfgoed, openbare gebouwen, twee 19de-eeuwse stadsparken, beelden, een watertoren en het Zeewezengebouw, betekent de bescherming van het Westerstaketsel een afsluitende erkenning voor het waardevol bouwkundig erfgoed in de grootste kuststad van het land.

Het Westerstaketsel, opgetrokken in 1888-1889, is tot op vandaag een essentieel onderdeel van de havenuitrusting aan de Noordzee, in casu van de Oostendse havengeul, én een belangrijk restant van de historische uitbouw, ontsluiting en ontwikkeling van de kusthaven. Met zijn ca. 650 m lengte is het één van 's werelds langste en oudste houten staketsels. Het getuigt tevens van de mogelijkheden van de toenmalige houtbouw om dergelijke waterbouwkundige constructies, die onderhevig zijn aan grote mechanische krachten, te realiseren.

Het Westerstaketsel heeft zijn grote gekendheid vooral te danken als brede wandelweg, aangelegd ten behoeve van een optimale beleving van strand en zee voor zowel de eind 19de-eeuwse badgasten als de kustbewoners. Een functie die het tot op vandaag nog steeds vervult. De bescherming omvat het staketsel met inbegrip van het havenlicht op de kop, evenwel met uitzondering van de recentere gebouwen erop.

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/westerscgr.jpg[/img]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here