Begrotingsconclaaf: de brandweer is ongerust!

Op maandag 22 oktober vergaderden de ministers om het begrotingsoverleg op te starten. Omdat de brandweerhervorming nog steeds niet is gerealiseerd, is de brandweer erg ongerust. Wordt de hervorming nog eens verdaagd om te besparen??

De regering moet meer dan 800 miljoen Euro vinden. Er moet dus besnoeid worden, maar het kan niet dat de brandweerlieden eens te meer de rekening mee moeten betalen! Als hulpverleners moeten we te vaak met een beperkte bezetting uitrukken en kunnen we in vele gevallen niet de middelen inzetten om te voldoen aan de opgelegde minimale normen. Wij zijn van oordeel dat we ons sinds 15 mei 2007 voldoende hebben ingezet om de brandweerhervorming te laten slagen. Nu willen we vooruit en willen we resultaten zien.

Na 5 jaar wachten krijgen de prézones vorm. Er moet echter nog een hele weg worden afgelegd vooraleer de echte zones een feit zijn. Nu het hervormingsproces goed op gang komt, willen we er niet aan denken dat de realisatie van de brandweerzones nogmaals wordt vertraagd en uitgesteld door een gebrek aan financiële middelen.

Om de brandweerhervorming uit te voeren moet 260 miljoen Euro gevonden worden. Om die te vinden zijn diverse pistes voorgesteld aan de ministers m.b.t. een aanvullende financiering. Enkele voorbeelden daarvan zijn: het aantal 100-centrales verminderen, de Civiele Bescherming en de brandweer fusioneren of een bijdrage opleggen aan de verzekeringsmaatschappijen.

Dit laatste voorstel is het belangrijkste. De burgers hebben voordeel bij een beter werkende hulpverlening door de brandweer, maar ook de verzekeringsmaatschappijen: hoe sneller de brandweer tussenkomt, hoe minder ze moeten uitbetalen omdat er dan minder schade is.
Op dit moment is er op dit vlak nog geen enkele beslissing genomen door de regering. Wij willen dat de ministers van Begroting en Binnenlandse Zaken tussenkomen. Het is absoluut noodzakelijk en dringend dat de hervorming van de civiele veiligheid, die in het regeerakkoord is toegezegd, eindelijk wordt afgrond.

De politie is niet de enige hulpdienst die instaat voor de veiligheid. Zorgen voor veiligheid is ook de taak van de brandweer. Er zijn aanzienlijke bedragen vrijgemaakt voor de politie; nu is het aan de brandweer! Vergeet niet: de brandweer verwaarlozen is spelen met vuur!

Tot slot hopen we dat de federale regering snel haar engagement uitvoert wat betreft het evenwicht tussen de gemeentelijke en federale financiële inspanningen voor de brandweerzorg volgens een 50/50 verhouding.

Bron: BVV

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here