Europees geld voor het Meetjesland

Europa hecht veel belang aan de versterking van de economische en sociale samenhang in de Europese Unie. Via haar structuurbeleid bevordert Europa de ontwikkeling van achtergebleven regio's om een gelijkmatige evolutie binnen de hele Unie te realiseren. Van 1994 tot 1999 genoot het Meetjesland (Eeklo, Maldegem, Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins) een erkenning als Doelstelling 5b-gebied. Het gaat hier om een kwetsbaar plattelandsgebied dat nieuwe impulsen nodig had. Liefst 400 miljoen Belgische frank werd geïnvesteerd in nieuwe projecten in de sectoren economie, toerisme, land- en tuinbouw, opleiding en vorming.

Het Europese 5b programma dat momenteel nog loopt in het Meetjesland, kreeg opnieuw middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) te verdelen over een aantal projecten die in de regio werden ontwikkeld. Liever dan de geldkraan abrupt dicht te draaien besloot Europa opnieuw 3.561.000 euro ter beschikking te stellen voor projecten binnen de sectoren economie, toerisme en leefbaarheid. Er werden 77 projectvoorstellen ingediend waarvan 64 goedgekeurd. Elk van deze projecten krijgt een subsidie van 25 tot 35 % van de totale kostprijs. Woensdagmiddag mocht een trotse gedeputeerde Marc De Buck in aanwezigheid van de projectverantwoordelijken aankondigen dat liefst 97% van de beschikbare middelen definitief goedgekeurd zijn. Er wordt nu onderhandeld om de resterende 101.096 euro zinvol te besteden.

Het grootste deel werd toegewezen aan infrastructuurwerken die ook het Vlaamse Gewest en het Provinciebestuur mee gefinancierd werden. Deze subsidies hadden een echt sneeuwbaleffect die ook gemeenten en de privé-sector deden investeren in lokale projecten.. Samengeteld komt men op 16.302.422 euro. Gedeputeerde De Buck: " Deze projecten zijn stuk voor stuk zichtbaar en hebben een merkbaar effect op het gebied van inkomensniveau en tewerkstelling. En ik herhaal: heel wat projecten zouden anders nooit gerealiseerd zijn".

De Provincie streeft wel naar nieuwe projecten zoals de ontwikkeling van een A11 as die het traject van de N49 volgt en een nieuwe economische as naast de E17 moet vormen. Maar wellicht komen er geen Europees geld meer vrij, dat zal wellicht naar de nieuwe lidstaten gaan. De deputatie werkt echter verder aan projecten rond concurrentiekracht, innovatie, milieu en risicopreventie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here