AALST: HERDENKINGSPLECHTIGHEDEN IN NOVEMBER

Aalst (redactie/mas) Tijdens de maand november staan er traditioneel een aantal vaderlandslievende plechtigheden op het programma die de stad samen met het Verbond van Vaderlandslievende Verenigingen organiseert. Iedereen is welkom om aan de plechtigheden deel te nemen.

Allerheiligen. Op donderdag 1 november worden de overledenen herdacht op de centrale begraafplaats in Aalst. De prominenten komen eerst samen om 10.35 uur aan de Capucienenkerk. Na de officiële toespraken worden bloemen neergelegd op het ereperk van de gesneuvelde soldaten.

Herdenking priester Daens en familie Daens – Mayart. Ook op 1 november wordt priester Daens en de familie Daens – Mayart herdacht. Samenkomst hiervoor om 10 uur aan de ingang van de stedelijke begraafplaats.

Wapenstilstand . Op zondag 11 november wordt traditiegetrouw de Wapenstilstand herdacht. Om 10 uur vindt een eucharistieviering plaats in de Sint-Martinuskerk, gevolgd door het plechtig Te Deum, waarna de aanwezigen een bloemenhulde brengen aan het monument van de Pupillen op de Graanmarkt. Daarna vindt de overhandiging van de vredesfakkel plaats aan het oorlogsmonument op het Vredeplein, gevolgd door de bloemenhulde. Nadien biedt de stad een receptie aan in het stadhuis.

Koningsdag. Op donderdag 15 november wordt Koningsdag gevierd met een plechtig Te Deum in de Sint-Martinuskerk om 11.30 uur, gevolgd door een academische zitting, de drink op de Koning en de overhandiging van de eretekens in het stadhuis.

Herdenking Henri Matthieu . Op maandag 26 november tenslotte vindt de herdenking van Henri Matthieu plaats met een bloemenhulde om 18 uur aan de gedenkplaat van het Sint-Maartensinstituut op de Moorselbaan.

meer info: www.aalst.be

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here