Ingezegende Dominee Lategan aangesteld in Aalst

Werner Lategan, nieuwe dominee Aalst
Werner Lategan, nieuwe dominee Aalst

Aalst (redactie/mas) Zondag 28.10. Orgelmuziek kwam ons tegen in de Geraardsbergsestraat. Het kleine klokje van de Protestantse Kerk in Aalst klepte bescheiden. Het Opstandingskerkje liep helemaal vol, ook de extra stoelen. 8 gezangen en liederen later was het een feit: de Zuidafrikaanse Werner Lategan mocht zich titulair dominee van de Aalsterse parochiegemeente noemen. 9 confraters (M/V) in het ambt zagen dat het goed was.

De verwelkomer in vier talen, kon het niet laten te verwijzen naar de op til zijnde Schepen van Vlaamse Zaken. Het toverde zelfs een glimlach op het gelaat van schepen Paul Stockman (CD&V).

Regiodominee ds. Marcel Pool van de Dendermondse gemeente, waar Lategan ook stage liep, ging voor in de eigenlijke aanstellingsviering. De inzegening tot dominee – dit is zijn eerste gemeente – werd door ds. Marc Schippers geleid, van de Vlaamse synode. Vergeef me de foute duiding, maar om het niet protestanten uit te leggen, zou ik zeggen, een soort protestantse bisschop.

Werner Lategan beloofde te werken in verbondenheid met de Verenigde Protestantse kerk in België en hierbij de Schrift als richtsnoer en inspiratiebron te gebruiken voor het persoonlijke geestelijke leven. Hij werd aangespoord niet naar de letter van het woord dominee te zijn, maar naar de Geest, die levend maakt. Als dominee wordt hij ook verantwoordelijk voor de pastoraal in de gemeente en voor buitenstaanders. “Doe  het nederig en liefdevol, zoek de waarheid om zo je naaste te gemoed te treden,” kreeg hij als  boodschap mee.

Een dominee heeft ook een roeping in het geheeld der wereldkerk. Ook wel oecumene genoemd. Opvallend dat geen enkele van de Aalsterse katholieke parochiepriesters of  diakens aanwezig waren om de protestantse zusters en broeders te steunen en te bemoedigen in het geloof. Het dekenaat stuurde wel een assistente als vertegenwoordiger.  Tja, gaan de katholieken in Aalst nu nooit leren hoe samenwerken in deze moeilijke stad een must is? De poop van de Roemeens-Ortodoxe parochie in Aalst was wel aanwezig, evenals Schepen Paul Stockman, die het Schepencollege vertegenwoordigde.

Ook de zelfverklaarde progressieve gemeenschappen als Jebron en Emmaus stuurden hun kat. Daarom waren de oprechte woorden op het einde van de viering van de Rooms-katholieke parochie van Ottergem die wel proberen oecumene een plaats te geven in hun geloofsleven, zo welkom.

Het is een verademing te zien en te horen hoe zo een kerkje met hart en ziel meezingt bij de liederen. Helemaal anders dan in de katholieke gemeenschappen, waar de lippen met moeite van elkaar gaan.

Nadat 9 dominee’s (m/v) elk met een citaat uit de Bijbel Werner opnamen in de gemeenschap van dominee’s, en de belofte zorg te dragen voor de Aalsterse Opstandingsgemeente, was het aan Werner Lategan om voor te gaan in de Dienst. Hij stond in zijn overdenking vooral stil bij de tweevoudige betekenis van psalm 19. Waar katholieken het hebben over de psalmist, is het door Lategan gebruikte woord psalmdichter echt mooi. En het klinkt zo schattig in het Nederlands met een Zuidafrikaanse tongval.

Naast de eigen kleinere gemeente, Vlaamse bevriende gemeenten, was er een delegatie uit Veenendaal, de zustergemeente in Nederland. Een groet van de  Groningse prof die Lategan begeleidde in zijn doctoraat, legde een stukje van zijn privé-leven bloot. Om dit te weten te komen moet  je Werner maar  zelf eens opzoeken. Het kan op zondag om 10 uur in de kerk. En om 11 uur is er after-kerk met koffie in het gemeentezaaltje onder de kerk. Een ervaring én een verrijking.

Een viering met veel woord, gebed en zang. “Duurde het niet te lang?”vroeg een bezorgd kerkbestuurslid me na afloop. Neen, helemaal niet. En de preek van 20 minuten was perfect te volgen, en verveelde geen seconde, ook al was het pure psalmtheologie.

De sprankelwijn ging er lekker in, de broodjes lieten zich smaken. We spraken af elkaar zeker nog te ontmoeten. Wat kan het stadsleven op zondagnamiddag toch inspirerend en boeiend zijn. Mens-zijn heeft ook zijn positieve kanten. Zuidafrikaanse-Vlaamse contacten zijn geboren. Dezelfde christelijke roots zetten aan tot gesprek. Zou God wakker liggen dat we in een andere kamer in zijn huis zijn opgegroeid?

 

 

 

2 REACTIES

  1. Namens de Opstandingskerk toch nog even meegeven dat eerwaarde heer deken De Baere om 15.00 uur een doopviering had en vervolgens is hij direct naar onze kerk gekomen. Bij het verlaten van ons kerkgebouw heeft hij zelfs een dame die ongelukkig was gevallen naar de spoed van het ziekenhuis gebracht. Wij zijn blij met onze oecumenische vrienden!

  2. Met hartelijke dank, Saskia, voor deze rechtzetting! Jammer dat de oecumene die reeds jaren bestaat in Aalst door dit artikel zo wordt bekritiseerd. We werken al jaren samen in een hele goede verstandhouding met onze protestantse en Roemeens-orthodoxe broeders en zusters en kijken uit naar onze jaarlijks oecumenische hartverwarmende gebedsdienst in januari! Ook de maandelijkse Taizévieringen hebben oecumenisch karakter!!! En we hadden inderdaad op het einde ook onze gelukwensen jegens het dekenaat openlijk kunnen uitdrukken, maar er waren er ook al zoveel en we hebben dit persoonlijk gedaan met een heel groot boeket bloemen 🙂

    Ann De Vuyst, parochieassistente dekenaat Aalst

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here