Gezocht voor Koen (8): tijdelijke vader en moeder

Twintig procent van de gezinnen zijn enigszins bereid om kinderen in moeilijkheden tijdelijk of voor een langere periode onderdak en steun te geven. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Nederlandse Pleegzorg. Tachtig procent van de ondervraagden ziet het bieden van opvang aan deze kinderen echter niet zitten. De helft geeft als reden aan daar geen tijd voor te hebben, een kwart zegt te klein behuisd te zijn en 18% zou er de financiële middelen niet voor hebben.

De bereidheid om kinderen op te vangen, stijgt echter tot meer dan 60% wanneer het gaat om kinderen die men kent. Het gaat dan bijvoorbeeld om neefjes, nichtjes, buurjongens- of meisjes of kinderen van kennissen.

Waarom moeten kinderen opgevangen worden?

"Er zijn verschillende factoren die aanleiding kunnen geven tot een plaatsing. Het gaat vaak om kinderen die veel meegemaakt hebben (mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing) en weinig ondersteuning hebben ondervonden. Via de plaatsing beoogt men eerst en vooral dat de kinderen aandacht, rust en stabiliteit vinden", legt Ans van der Maat van Pleegzorg uit.

Maar het hoeft zeker niet altijd om mishandeling of seksueel misbruik te gaan.

1. Zo kwam Tim (destijds 1 jaar) bij een pleeggezin terecht toen zijn moeder met een depressie in de psychiatrie opgenomen werd.

2. Lisa was vier toen haar vader stierf. Haar moeder werkte 's nachts in een club en had weinig aandacht voor haar dochtertje.Kristien, een alleenstaande vrouw met veel ervaring als onthaalmoeder, nam Lisa in huis. Lisa is nu zestien. Lisa en Kristien kunnen uren gezellig babbelen en heerlijk zottebollen. In het begin van de plaatsing is haar moeder een paar keer in het pleeggezin op bezoek geweest. Nadien haakte ze af. Voor Lisa is het verwarrend: op haar verjaardag blijft ze telkens weer hopen op een berichtje van haar natuurlijke moeder.

3. Tien jaar geleden werd Karel geboren. Zijn ouders, Patrick en Mireille, waren toen 19 en 17 jaar. Hoewel het kindje niet gepland was, probeerden de 2 tienerouders voor de opvoeding in te staan. Het liep jammer genoeg niet goed af. Patrick leerde een nieuwe vriendin kennen bij wie hij ging samenwonen. Mireille kon de hele situatie moeilijk aan en Karel werd geplaatst.

Op zoek naar de juiste "match".

"Er zijn veel nieuwe pleegouders nodig om de juiste 'match' te kunnen maken. Dit komt vooral door de problematiek van het oorspronkelijke gezin en het kind in kwestie, de samenstelling van het pleeggezin en de vraag of het pleeggezin openstaat voor de achtergrond van het kind", aldus Ans.

"Zo staan gezinnen soms ietwat negatief tegenover omdat ze veronderstellen dat pubers opvangen betekent moeilijkheden in huis halen. Uit de ervaring van Open Haard vzw, een organisatie die pleegopvang begeleidt, blijkt dat een dergelijke opvang vaak zinvol is en ook best leuk kan zijn." Ben van Ulft, pleegvader verwoordt het zo: "Het is net een uitdaging om pubers te coachen naar de leeftijdsfase waarin ze alles zelf moeten gaan doen. Ze pikken niet alles meer en kunnen heel heftig reageren. Vanzelfsprekende zaken worden op z'n kop gezet: soms is dat pijnlijk, soms gaat er een wereld voor je open. Maar als je scoort, dan scoor je dubbel. Het is een zoeken naar grenzen en kansen geven binnen smalle marges."

De inzet van de hulp is dat uiteindelijk de natuurlijk ouders zelf de opvoeding weer op zich kunnen nemen. Gemiddeld is dit na drie maanden. Is dit onmogelijk, dan nemen de pleegouders de opvoeding voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor het kind altijd wel van belang.

Niet alleen 'traditionele' gezinnen, ook alleenstaanden of minder traditionele gezinnen komen in aanmerking om pleeggezin te worden.

Meer info:
Federatie Pleegzorg – Ravenstraat 98 – -3000 Leuven – Tel: 070 220 300. Over gans Vlaanderen en Brussel zijn er wel meer dan 50 contactadressen. www.pleegzorgvlaanderen.be

www.hulporganisatie.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here