Bart De Wever schrijft formatienota uit

Bart De Wever heeft een evaluatie gemaakt van de tweede informatieronde. Zowel N-VA, de stadspartij, Groen als de Open VLD geven aan zich te kunnen vinden in de financiële ramingen 2014-2019 bij ongewijzigd beleid. Iedere partij engageerde zich ook tot budgettair realisme, dit wil zeggen dat men zal moeten aangeven hoe nieuw beleid kan gefinancierd worden.

Op basis van de voorbije formele en informele gesprekken zal Bart De Wever vanaf nu aan de slag gaan om een formatienota uit te schrijven. Hij wil deze nota in de loop van volgende week finaliseren om ze aan de verschillende partijen te kunnen bezorgen. Op basis van de reacties van de verschillende partijen zal dan een uitnodiging vertrekken om aan de onderhandelingstafel te zitten en een nieuw bestuursakkoord te schrijven voor de stad Antwerpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here