Geen plaats voor racisme bij de N-VA, Wel plaats voor links-extremisme bij sp.a?

N-VA laat weten in deze persmededeling dat N-VA  een Vlaams-nationale partij is die streeft naar een open en inclusieve samenleving, waarin op geen enkele manier plaats is voor racistische of andere extremistische gedachten. Dat N-VA-programma wordt door al onze mandatarissen onderschreven, zonder enige uitzondering.

Karim Van Overmeire laat er zelf ook geen enkele twijfel over bestaan: “Bepaalde mensen blijven mij bestoken over het verleden waarvan ik al meermaals afstand genomen heb, maar blijkbaar wil men niet luisteren. Voor alle duidelijkheid: dat 70-puntenplan was fout, punt aan de lijn. Alle punten uit dat plan die getuigen van een racistische houding, daar doe ik klaar en duidelijk afstand van.”

Ben Weyts, ondervoorzitter N-VA: “Wij als N-VA nemen een heel duidelijk standpunt in ten aanzien van extremisme ter rechterzijde. Wij als N-VA zijn zelfs de eerste partij in Vlaanderen die een burgemeester met Marokkaanse roots benoemen. Mag ik dezelfde duidelijkheid vragen aan de mandatarissen van sp.a, die er blijkbaar geen graten in zien om met een extremistische partij ter linkerzijde bestuursakkoorden te sluiten? Het gaat hier over een partij die tot op heden nog nooit ondubbelzinnig afstand genomen heeft van regimes uit heden en verleden die misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan of op systematische wijze de mensenrechten hebben geschonden. Daar wordt vandaag met geen woord over gerept. Van selectieve verontwaardiging gesproken!”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here