Ongewenst gewapend?

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur Andre Denys neemt als eerste het initiatief om vuurwapens en munitie in te zamelen. Er zijn naar schatting twee miljoen vuurwapens in omloop, waarvan slechts 900.000 officieel geregistreerd zijn. Vaak gaat het om jachtgeweren, wapens gebruikt voor de jacht of wapens die in een of andere erfenis opduiken. Gouverneur Denys vermoedt dan ook dat heel wat mensen zich van hun wapen willen ontdoen.

Wie dat wil kan zaterdag 22 en zondag 23 april zijn wapen afstaan. De plaatselijke politiekorpsen en de parketten van Gent, Dendermonde en Oudenaarde gaan uit van het eenvoudige principe dat de veiligheid verhoogd als er minder wapens in omloop zijn.

Onderzoek in 30 landen wees uit dat er jaarlijks meer dan 200.000 doden per jaar zijn ten gevolge van moord, zelfmoord en ongevallen met wapens. Bovendien blijkt het aantal slachtoffers onder jongeren en kinderen erg hoog te liggen. Bovendien eisen vuurwapens bij partnergeweld een buitensporig hoge tol. En het stelen van vuurwapens leidt dan weer tot andere misdaden. Redenen genoeg om het bezit van vuurwapens een halt toe te roepen.

De plaatselijke benadering van deze actie is origineel. Alle politiezones duiden op hun grondgebied één of meer verzamelpunten aan. De inwoners mogen zich van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur aanbieden. Zij kunnen naar keuze hun wapen inleveren of laten regulariseren. Wie wapens of munitie afgeeft tekent een verklaring van vrijwillige afstand. En wie zijn wapen wil regulariseren geeft zijn wapen in bewaring tot het wapen geregulariseerd is. Wie explosieven of springtuigen in huis heeft moet wel eerst bellen want in het kader van deze actie worden ze niet aanvaard. In principe worden deze wapens vernietigd maar er zijn uitzonderingen voor historische en didactische wapens voorzien.

Oost-Vlamingen die meer willen weten over de veiligheid kunnen surfen naar www.oost-vlaanderen.be en Veiligheid aanklikken. Wie dan onderaan op Wapeninzamelactie klikt krijgt alle beschikbare informatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here