Openstelling mandaten partijvoorzitterschap en partijbestuur

De partijraad van Open Vld heeft op 20 oktober 2012 beslist om het partijvoorzitterschap en het lidmaatschap van het partijbestuur van Open Vld open te stellen. De stemmingen vinden plaats tussen 1 en 8 december 2012. Een eventuele tweede stemronde voor het partijvoorzitterschap loopt van 10 tot en met 15 december 2012.

Hoe zich kandidaat stellen?

Alle leden van Open Vld kunnen zich kandidaat stellen voor het mandaat van nationaal partijvoorzitter en lid van het partijbestuur. Om geldig kandidaat te zijn moet – conform de statuten – wel voldaan worden aan enkele voorwaarden:

– Lid partijbestuur: de kandidaat moet lid zijn van Open Vld vóór 1 oktober 2012

– Partijvoorzitterschap: de kandidaat moet op 1 oktober 2012 minstens 2 jaar lid zijn van Open Vld en zijn/haar kandidatuur moet ondersteund worden door minstens twee regiobesturen uit verschillende provincies OF door minstens één afdeling in elke provincie OF door 500 leden.

Kandidaturen dienen schriftelijk te worden ingediend, via een brief gericht aan “Open Vld, t.a.v. Voorzitter a.i. Guy Verhofstadt, Melsensstraat 34, 1000 Brussel”. Ten laatste op zaterdag 10 november, middernacht, moeten de brieven op het partijsecretariaat zijn aangekomen. Kandidaten voor het partijvoorzitterschap moeten hun brief laten vergezellen met schriftelijke bewijzen van de statutair vereiste steun (zie de voorwaarden hierboven).

Hoe stemmen?

De stemming verloopt elektronisch via internet. Elk lid ontvangt nog een persoonlijke oproepingsbrief. De stemming start op zaterdag 1 december, om 9.00u en loopt tot zaterdag 8 december, 16.00u. Bij een eventuele tweede stemronde voor het partijvoorzitterschap, wordt er gestemd in de week van maandag 10 december, 16.00u tot en met zaterdag 15 december 2012, 16.00u.

Voor de leden die niet over internet en/of een computer beschikken, zal er de mogelijkheid gegeven worden om elektronisch te stemmen op een locatie in de afdelingen. De adressen van deze locaties, alsook andere praktische inlichtingen, zullen opgenomen worden in de persoonlijke oproepingsbrief.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here