BBTK is tegen uitbreiding van koopzondagen

De socialistische bediendebond van het ABVV kant zich tegen de
regeringsbeslissing om het aantal koopzondagen van 3 naar 9 op te trekken en de erkenningscriteria voor de toeristische zones te versoepelen. De sociale partners die in 1987 de regeling voor de 3 koopzondagen hebben uitgewerkt werden niet geconsulteerd voor deze beslissing. Zij worden voor een voldongen feit geplaatst.

De BBTK is van mening dat uitbreiding van de zondagopeningen geen positief effect zal hebben op de tewerkstelling, gezien de verwachte verschuiving van het koopgedrag van de klant (de Nederlandse ervaring spreekt hier voor zich).

De BBTK is van mening dat de levenskwaliteit van de werknemers er zal op achteruitgaan. Amper twee jaar geleden hebben de sociale partners van de sector duidelijk gevraagd aan de regering om geen verdere initiatieven te nemen in verband met verruiming van de openingsuren, inclusief de zondagopening en -tewerkstelling.

De regeringspartijen hebben toen verklaard zich hieraan te zullen
houden. De BBTK vindt ook daarom de regeringsbeslissing van vandaag onaanvaardbaar.

De BBTK beraadt zich de komende dagen over verdere stappen en acties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here