Aalst: ACW wil niet dat verandering de kracht van mensen onderuit haalt

Aalst (redactie/mas) Solidariteit met zwakkeren is al heel lang dè ‘Vlaamse zaak’ van Aalst! zegt ACW Zuid-Oost Vlaanderen. “De Aalsterse kiezer heeft gekozen voor verandering. N-VA is duidelijk de winnaar. Het verkiezingsresultaat wordt weerspiegeld in een nieuwe coalitie tussen N-VA, CD&V en SP.A. Het is voor ons echter nog te vroeg om exact in te schatten wat het project wordt van deze nieuwe politieke meerderheid in de Ajuinenstad. Waar droomt deze meerderheid van?” vragen ze zich af.

En toch. Ze lichtten eind vorige week al een tipje van de sluier van het nieuwe bestuursakkoord. Er komt dus een schepen van Vlaamse zaken. En wat voor één… Er is daar heel wat om te doen. Zelf zien we niet goed in dat die bevoegdheid de grootste maatschappelijke uitdaging is in Aalst. Zelf hebben we andere prioriteiten. Maar het is zaak voorbij de symboolwaarde daarvan te kijken; het is waarschijnlijk zaak om te willen zien wat die ‘verandering’ kan zijn …

“Wordt er Nederlands gesproken in de crèches en op de speelplaats van onze kleuterklassen? Staat er geen andere taal op de prijslijst van de pintjes in de cafés? Zouden er sluipende faciliteiten in ons stadhuis durven binnendruppelen? Het Franse gevaar rukt immers op langs de spoorweg.” Wijzelf voelen ons niet echt goed bij dit soort vragen of stellingen, omdat ze geen antwoorden geven op maatschappelijke problemen.

Of, als je wil, met een andere bril op …

Aalst wil die Vlaamse sociale traditie van solidariteit met zwakkeren veiligstellen en waarborgen! We willen het Vlaamse sociale stadsverhaal van Boon blijven herinneren! We durven publiek zeggen dat de Vlaamse erfenis van Daens in onze stad een mooie erfenis is! Carnaval blijft in dat Vlaamse Aalst ook de komende jaren een mooi moment van samen feesten en schertsen, arm of rijk, schouder aan schouder, zonder dat kleur of afkomst er toe doen!

Of vergissen we ons dan toch?

We hebben in de weken voor de gemeenteraadsverkiezingen alle partijprogramma’s goed gelezen. We weten dus heel goed waar het verschil zit tussen de coalitiepartners. We weten nog niet goed waar ze elkaar in gevonden hebben, weten nog niet goed waar de gelijkenissen zitten. Alleszins niet in klauwende leeuwtjes of in de protocollaire bevlagging van openbare gebouwen.

ACW Aalst hoopt dat alle coalitiepartners goed en wel beseffen waar ze aan begonnen zijn. Diegene die zogezegd staan voor de verandering, wensen we toe dat zij zich goed realiseren dat ze met partners in zee gaan met een achterban die sociale bescherming van zwakkeren en het verhaal van solidariteit onder elkaar hoog in het vaandel draagt.

Diegene die zogezegd staan voor solidariteit, wensen we toe dat zij zich goed en wel realiseren dat ze met een partner in zee gaan die gemeenschapsvorming blijkbaar verengt tot feestvlaggen en straatnaamborden.

En als beide invalshoeken dat wel degelijk goed beseffen, dan verdienen ze het voordeel van de twijfel. Dan willen we hen, en die verandering een kans geven.

Maar dan weten ze ook dat ACW Aalst, samen met veel andere sociaal bewogen Aalstenaars, middenveldpartners en sociale geledingen in de Ajuinenstad, reikhalzend uitkijken naar hun eerste echte beleidsverklaring. In de hoop dat die zogenaamde Vlaamse zaak dan geen afbreuk doet aan democratische en sociale tradities van en in onze geliefde stad.

Het nieuwe stadsbestuur ontvangt begin januari 2013 nog eens onze 13 concrete ACW-prioriteiten voor een werknemersvriendelijk, duurzaam, zorgzaam en verenigingsvriendelijk stadsbestuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here