Geen uitbreiding outplacement zonder herziening ontslagvergoeding

Outplacement in de plaats van een forse ontslagvergoeding is een zeer waardevolle denkpiste. Het vinden van een nieuwe job is belangrijker dan een eenmalige ontslagvergoeding. Als de begeleiding van de werknemer na individueel ontslag echter gewoon bovenop de ontslagkost komt, wordt dit ongetwijfeld een rem op aanwervingen. Geen enkele KMO-werkgever ontslaat medewerkers voor het plezier, maar uit noodzaak. Dat zegt UNIZO in een reactie op de suggestie om outplacement verplicht te maken voor werkgevers. Volgens de ondernemersorganisatie kan je in een tijd als deze KMO’s niet straffen voor noodgedwongen ontslagen. Een eventuele veralgemening van de outplacementformule moet met andere woorden kaderen in een hertekening van het Belgische ontslagmodel: “De tijd is rijp om binnen het ontslagdossier (arbeiders-bedienden) sterker in te zetten op de begeleiding van werk naar werk, eerder dan op de opzeggingsvergoeding. Een nieuwe kostenstijging is in ieder geval onaanvaardbaar”, benadrukt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Een individuele begeleiding kost gemakkelijk € 3.000 à € 5.000.

Outplacement wordt door de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82(bis) van 10 juli 2002 omschreven als “een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, de dienstverlener, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. Deze vorm van begeleiding van werkzoekenden kent nu al – mede door de verplichting voor werknemers van + 45 jaar – een stijgende trend. In 2011 waren er volgens Federgon zo’n 14.000 begeleide activeringen na individueel ontslag.

Belgische ontslagvergoeding bedienden op 1 na hoogste van EU

Onderzoek toont aan dat België, na Italië, het tweede duurste land is voor ontslag. De gemiddelde ontslagkost voor een bediende ligt in België significant hoger dan in de rest van Europa. Voor de arbeider is die ontslagkost minder hoog, maar in veel sectoren wordt die lagere kost gecompenseerd door sectorspecifieke sociale zekerheidsregelingen, die ook door de werkgevers worden betaald. In de huidige outplacementformules betaalt de werkgever meestal meteen bij de opstart een volledige begeleiding. UNIZO roept de outplacementsector op te bekijken of het beter is de kostprijs te laten afhangen van de duurtijd van de begeleiding of zelfs van het resultaat per doelgroep en afhankelijk van de conjunctuur. Er zou, volgens UNIZO, ook meer aandacht moeten zijn voor begeleiding naar een zelfstandige activiteit. “Indien de werkgever betaalt, zou ook hij het traject moeten kunnen kiezen”, vindt UNIZO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here