Groen! Aalst wil kinderen recht op spelen geven

Groen! Aalst wil "recht op spelen" in het politiereglement. Daarom vraagt raadslid Keytsman een wijziging van het politiereglement en verwijst naar de stad Dendermonde. Het lawaai van spelende kinderen wordt in Dendermonde voortaan niet meer door de politie bestraft. In het Dendermondse politiereglement staat namelijk sinds kort expliciet dat joelende kinderen niet-hinderlijk lawaai zijn.

Dendermonde is daarmee wellicht de eerste stad in het land die het recht op spelen met een regelgeving beschermt. Groen! Aalst vraagt dat Aalst het Dendermondse voorbeeld volgt en het recht op spelen voor kinderen op die manier garandeert. Raadslid Keytsman heeft een voorstel in die zin op de volgende gemeenteraad laten agenderen.

Omdat het politie reglement voorbijgestreefd was, mochten alle Dendermondse stedelijke adviesraden opmerkingen formuleren bij het nieuwe ontwerp. De jeugdraad stelde voor om spelende kinderen als uitzondering op de definitie van lawaaioverlast op te nemen. Zo worden gerechtelijke stappen om spelende kinderen of speelpleinwerkingen te vervolgen onmogelijk. Dendermonde is daarmee wellicht de eerste stad in het land die het recht op spelen met een regelgeving beschermt.

In de toekomst zal de politie van Dendermonde zich dus niet meer bezighouden met klachten over gejoel van spelende kinderen. Voor nachtlawaai of andere storende zaken, zoals vandalisme, blijft dat uiteraard wel het geval.

De gemeenteraad van Dendermonde is ook een krachtig antwoord op wat is gebeurd in Lauwe. Daar trok men naar de rechter omwille van joelende kinderen, en van de rechter kregen ze gelijk. "Spelen is voor kinderen een recht, geen privilege" stelt Groen! raadslid Els Keytsman. "Dat stelt ook de internationale conventie over de rechten van het kind.

Dat mensen klacht indienen tegen het gooien van sneeuwballen of tegen joelende kinderen toont aan hoe verzuurd en onverdraagzaam sommige mensen zijn. De uitspraak van de rechter in Lauwe zou wel eens een gevaarlijk precedent kunnen vormen."

Ook de Aalsterse speelpleinwerking aan de gemeenteschool Kerrebroek kreeg af en toe klachten van de buurtbewoners maar gelukkig zijn er nog nooit gerechtelijke stappen ondernomen. Onderling overleg heeft de mogelijke geluidsoverlast door spelende kinderen tot hiertoe kunnen oplossen. Maar ook in Lauwe werd eerst met overleg getracht om aan klachten van omwonenden tegemoet te komen en toch trok men naar de rechter.

"De beslissing van de Dendermondse gemeenteraad is een krachtig signaal aan de bevolking dat een halt wordt toegeroepen aan verzuring en onverdraagzaamheid" aldus Groen! raadslid Els Keytsman "In Aalst mag niet hetzelfde gebeuren als in Lauwe, en daarom vraag ik op de volgende gemeenteraad om hoofdstuk 5 van het Aalsterse politiereglement aan te passen". Ze roept alle Aalsterse gemeenteraadsleden op om dit voorstel goed te keuren, aldus Els Keytsman

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here