Dierenartsen klagen, op elk kruispunt een dierenartsenpraktijk

De Jongerenafdeling van de Vlaamse Dierenartsenvereniging wil dat eindelijk de oogkleppen afgezet worden en dat de realiteit onder ogen gezien wordt. Er is een overproductie aan dierenartsen! De onzichtbare werkloosheid neemt angstwekkende proporties aan. Nu reeds vind je zowat op elk kruispunt een dierenartsenpraktijk. Voor elke dierenarts die met pensioen gaat, studeren er 17 nieuwe af!

Trop is teveel en teveel is trop.

Het zijn inderdaad de afgestudeerde dierenartsen die actie voeren. Echter niet uit protectionisme of zelfbehoud. Wie anders moet het doen? Niet de studenten. Zij trachten immers gedurende minstens zes lange jaren hun dromen waar te maken en hebben geen benul van wat hen te wachten staat. De waarheid is dat er reeds teveel dierenartsen zijn! Er studeren jaarlijks zoveel dierenartsen af, dat het aanbod van jonge gemotiveerde dierenartsen ruimschoots groter is, dan de vraag ernaar.

Pas als ze afgestudeerd zijn, worden ze met de neus op de feiten gedrukt. De cijfers liegen er niet om: van de 180 dierenartsen die afstuderen, zijn er 80 die na vijf jaar werk hebben in de diergeneeskundige praktijk (bron: een prof van de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke).

De politiekers prediken de vrije studiekeuze maar eigenlijk prediken ze de verborgen werkloosheid. Dus stop de verspilling aan overheidsgeld in studies die nadien toch niet meer gebruikt worden zegt Cathy T. www.student-dierenarts.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here