Krakers definitief weg uit verlaten volkstuintjes

De barakken en caravans van de verlaten volkstuintjes aan de Drongensesteenweg werden vorig jaar gekraakt door een groepje krakers dat er in de meest erbarmelijke omstandigheden leefde. De chalets werden opgeknapt met afbraakmateriaal en met wat plastic zeilen om de ijzige koude buiten te houden. De krakers overleefden er totaal geïsoleerd en zonder enig comfort maar toen allerlei ziekten zoals TBC, hepatitis en aids toesloegen was de maat vol. Het terrein was bezaaid met bergen afval, huisvuil en de restanten van een uitgebrande caravan.

Straathoekwerkers boden hun diensten aan en de politie waarschuwde regelmatig voor onveilige toestanden. Omdat de krakers zich op hun recht op woonst beroepen en elke hulp weigerden werd een snelle oplossing fel bemoeilijkt. Veel bewoners worstelen met een moeilijk financieel en relationeel verleden en verkiezen absolute anonimiteit. Het krakersmilieu is bovendien de aangewezen omgeving om onder te duiken bij drugsgerelateerde criminaliteit. Burgemeester Beke heeft daarom beslist om op grond van de openbare veiligheid en de volksgezondheid een einde te maken aan deze mensonwaardige toestand. De politie kwam dinsdagochtend met 24 mensen ter plaatse om het terrein definitief te ontruimen doch trof er niemand meer aan.

Coördinator Holvoet van de politiezone Gent: "Er ging aan de actie heel wat voorbereidend werk vooraf. Telde de gemeenschap vorig jaar nog een twintigtal mensen, vorige week waren het er nog een zevental. Dat de bewoners verdwenen zijn is normaal, maar we weten met vrij grote zekerheid waar ze nu zitten". Blijkbaar verkozen de krakers het hazenpad. Eén kraker zocht ondertussen medische en sociale hulp en werd door maatschappelijke assistenten van het OCMW opgevangen. De man heeft echter een strafblad en werd in een andere instelling dan hij verwachtte opgevangen. Coördinator Holvoet:" De aanwezigheid van de politie leek nuttig omdat er in de krakersbeweging opgeroepen werd tot georganiseerd verzet. Dat is gelukkig niet gebeurd". Wel is de gezondheidstoestand van de krakers zodanig verontrustend dat de straathoekwerkers aangespoord worden om contact te onderhouden

De stad Gent is sinds kort eigenaar van het terrein en wil er een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners van maken. Burgemeester Beke wil zo snel mogelijk beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. De Vlaamse regering en de provincie hebben al 645.000 euro uitgetrokken om er volledig ingerichte standplaatsen aan te leggen. Dat nieuwe terrein zou moeten klaar zijn tegen midden 2007. Daarnaast voorziet de provincie ook in 20.000 euro voor een terreinbeheerder die ervoor moet zorgen dat het contact tussen de zigeuners en de buurt nog beter verloopt. Burgemeester Beke: "De Vlaamse overheid subsidieert de werken voor 90%, wat een extra aansporing is om werk te maken van dit doortrekkersterrein. Wij zoeken nog naar een oplossing voor de waterhuishouding, maar daarna gaan we zo snel mogelijk van start".

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here