Word eens wakker! Het is 5 voor 12!

In 2000 ondertekenden alle regeringsleiders van de VN, de millenniumdoelstellingen. Met deze 8 doelstellingen wil men de armoede in de wereld halveren tegen 2015. Op 16 maart organiseren de eerstejaarsstudenten sociaal werk van de Hogeschool Gent een actie rond de millenniumdoelstellingen, dit in het verlengde van een schoolproject rond de millenniumdoelstellingen. De actie begint rond 11.45u en eindigt rond 14u. Ze gaat door op de Kouter.

De studenten willen met hun actie druk uitoefenen op de regering omdat ze vinden dat de regering, zes jaar na het ondertekenen van het akkoord, nog niet veel heeft verwezenlijkt van de vooropgestelde doelstellingen. Daarnaast merken ze zelf ook op dat nog zeer weinig mensen weten wat de millenniumdoelstellingen inhouden. Ze willen de millenniumdoelstellingen dus ook zoveel mogelijk overbrengen naar het ruime publiek.
Het is de bedoeling de mensen wakker te schudden want er moet dringend actie ondernomen worden!

De actie zal bestaan uit infostands van allerlei ngo's zoals 11.11.11, Amnesty International, Protos, Vredeseilanden en Oxfam. Daarnaast is er ook een podium met een spreker, theater gebracht door ROCSA vzw, een videoprojectie, een zelfgemaakt lied van twee medestudenten en andere muzikale omkadering, dit allemaal in het thema van de millenniumdoelstellingen.

11u55 staat symbolisch tijdens de actie, door de slogan WORD EENS WAKKER! HET IS VIJF VOOR TWAALF! Daarom word iedereen gevraagd in pyjama te komen op de actie!
Het is vijf voor twaalf want de tijd dringt. Wil men de millenniumdoelstellingen halen moet er dringend actie ondernomen worden en moet men werk maken van de uitwerking en realisatie van de millenniumdoelstellingen. 's Avonds wordt de actie en het schoolproject afgesloten met een fuif in de Centrale. De opbrengst van de fuif gaat naar 11.11.11. Zo dragen de studenten ook een financieel steuntje bij aan de realisatie van de millenniumdoelstellingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here