Column… Mijnheer De Burgemeester,

Mag ik u vooreerst feliciteren met een klinkende overwinning. Ik was, denk ik, de allereerste die u ooit voor de zomer een grote overwinning voorspelde. 1 op de 3 Aalstenaars. Het zijn er maar enkelen minder. Mijn vrienden en kameraden in de Grâa Steen en ’t Volkshuis verweten me ingehuurd te zijn om u naar een overwinning te schrijven. Ik hoorde en voelde wat er leefde in de straten van Aalst, vooral klein-Aalst. Diep in mijn hart dacht ik, het zal iets minder zijn. De opiniepeiling van de persgroep voorspelde dat begin deze maand ook. Mensen kiezen op het laatste moment vaak voor het vertrouwde in plaats van voor het nieuwe. Maar de mayonaise was zozeer geschift, gekabbeld, dat de Aalstenaars kozen voor een nieuwe mayoniase. Blijven kloppen om ze te laten lukken, zagen ze niet meer zitten.

U dacht toen ook niet dat het zo groot zou blijken, denk ik. Zondagavond begon het nochtans niet goed. Uw woordeken in de Safir. Nec Spe… Nec Metu… Met de woorden van mijn Spaanse aartsrivaal beginnen, beloofde geen goeds. Een verwend joenk als Filips II citeren, katholiek miskweekt, die niet alleen mij, maar heel mijn volk koejoneerde… Als ge er nu toch met de bezem, die Karim nog wel staan heeft uit een vorig leven, gaat doorgaan, kunt ge die stadsleuze, gepikt van die Spaanse pilaarbijter, dan ook niet veranderen? En passant. En de Coninck van Spaniën misschien veranderen in de Prins van Oraniën! De oranje-banje-bleu vlag past beter naast de Vlaamsche leeuw. Die rood-geel-rode Spaanse stierenvlag, stuur die maar terug naar af. Want voor je het weet wordt Oranje in je bestuur achterdochtig omdat geel en rood te goed matchen.

Met deze overwinning schaart u zich bij de grootsten in de Keizerlycke Stede tot Aelst. Zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, zonder enige ironie. Raymond Uytersprot, Louis D’Haeseleer, Anny De Maght, Bert van Hoorick, al die voormalige stemmenkampioenen zijn er stuk voor stuk in geslaagd hun politieke grondstroom gevoelig uit te breiden. U deed beter: u hebt een grondstroom verlegd. Dus ja, u had gelijk toen u dacht dat dit een historische overwinning is.

Ook al is Aalst in haar vezels altijd Vlaams geweest, met dank aan het Daensisme, veel burgemeesters hebben de flaminganten nooit kunnen leveren. Je bent de eerste die het wordt, zonder van een oorlog gebruik te moeten maken. Als we de kortstondige waarnemende burgemeester uit 1925 even terzijde laten. Nooit burgemeester kunnen worden omwille van een…Vlaamse Leeuw. Bijna 90 jaar later kunt u met uw ‘vereniging’ revanche nemen. Ik lees dat de stad feestelijk zal bevlagd worden… dat jullie vaak de beest gaan uithangen. En niet alleen aan de toog. Hang de beest dan wel te goei uit. Zelfs de Belangers lieten hun beest zondag verkeerd klauwen. Blijkbaar het juiste voorteken…

Ook al hebben anderen veel voorbereidend werk gedaan om het Vlaams Belang rijp voor de slacht te maken, u hebt die partij nu in uw stad de genadestoot gegeven. En de partij waar je de knepen van het vak mocht leren, heeft u een upper-cut gegeven. Net geen K.O.

U hebt uw overwinning te danken aan vele factoren, maar een niet onbelangrijke daarbij was dat rechts ditmaal geconcentreerd op u gestemd heeft. Blauw rechts, oranje rechts, middenstand rechts, bruin rechts en vlaamsch rechts, op een handvol racisten na, die nu op de Varkensmarkt schapen kunnen scheren. U zult ze wel scheren op uwen dag, 21 juli, als het schapenmarkt is bij de rode kameraden op de Houtmarkt.

U had zelfs het geluk dat er bij diezelfde rode kameraden enkelen een stiekem oogje op u hadden en zo slim waren dat ook publiek te zeggen. Campagne die je niks kostte. Dat u vandaag burgemeester wordt, hebt u ook voor een stuk te danken aan groen en pvda+ plus, die de sp.a wel wat stemmen afsnoepten en daardoor een coalitie tegen u onmogelijk maakte. Een beetje ironisch, geef toe, dat maoïsten en groenen u een steuntje in de rug hebben gegeven. Ann Van de Steen heeft die linkerflank onvoldoende gepamperd en gemikt op het centrum. Het is haar persoonlijk wel goed bekomen. En ook van harte gegund. Ze voerde een goed beleid en een campagne die ik nog niet veel vrouwen zie voeren…

Uw nog blauwe vrienden en ex-blauwe vrienden, hebben gegokt en verloren. U wist uiteraard beter dan geen ander dat ze op de verkeerde paarden aan het wedden waren. Ook al blijft een koers een koers, een kenner zoals u, ziet aan het blinken van het paard al veel. Hoe de manen gevlecht zijn of geverfd, doet er niet toe. U hebt ze niet alleen bedankt voor uw politieke opleiding in de oppositie. U gaat tot in uw Pieter Coeckekabinet horen dat er op ’t Schoon Verdiep van de Grâa Stien nog een aardig woordje gaat ‘gepalaverd’ worden. Misschien nog niet direct een schavot om koppen te zien rollen, maar toch… Na 42 jaar uw goesting doen, zal het even duren… tenzij JJ het geweer van de Oude Garde van schouder verandert.

En toch bent u niet alleen. Met uitzondering van enkele steden met een sterke lokale burgemeester is dit land een geel-zwarte landslide geworden, met een nationaal gemiddelde dat nog hoger ligt dan de al tamelijk fenomenale uitslag van bij de laatste federale verkiezingen. In ontzettend veel gemeenten waar de lokale bevolking niet eens zou kunnen zeggen wie uw lokale kandidaten zijn, is uw partij in Aalst de grootste geworden. Maar Mia, ge kunt ze niet missen, heeft stap voor stap een mooie lijst gepuzzeld. En een eerste kuis gehouden van de oude VU’ers. Zij die zeggen dat cafébazen en bazinnen niet aux sérieus dienen genomen te worden, krijgen hier de stadhuispoort op de neus. Meer zelfs, hun hele gezicht is ‘geschalotterd’.

U bent nu de leider van een grote volks(unie)partij. Dat was, laten we eerlijk zijn, ook van meet af aan uw bedoeling. U voelde dat uw blauwvis in de gele boter wel zou braden. U hebt in uw ‘vereniging’ al bewezen een ploeg te coachen. De afgelopen maanden zullen echter niets zijn, tegen wat u te wachten staat. U weet perfect dat Oilsjt niet is als al die anderen. Er zal meer nodig zijn dan nieuwe brokjes om de keffertjes in uw college samen een stuntje te laten opvoeren in een hopelijk volgende Cirk! Aalst weet dat echt wel te appreciëren. En wees eerlijk, eigenlijk kost het de stad bijna niks. Een groot volksfeest op 11-juli en een Cirk! in augustus, in afwachting van een volwaardige Oilsjt Kieremis is meer dan wat goedkoop volksvermaak… De van-huis-uit Aalstenaar die het moeilijk heeft om rond te komen, en er zijn er meer dan je denkt, zou een gratis vakantie in eigen stad weten te appreciëren.

Ge moogt gerust zijn dat de Heilig Geest u geholpen heeft met ‘zijn’ katholieke kiezers de nummer twee te helpen overslaan. Het bespaart u ne moeilijke jongen in uw college. Daarop gaan jullie het in 2018 niet kunnen steken dat het niet vooruiging. Met de helft van het college kunt u aan de kar trekken en uw vier kompanen mee duwen. Aalst leeft op hoop. Maar hoop is vluchtiger weg dan verdriet. Ze gaan geen jaren wachten om verandering te willen zien, de Aalstenaars, tenzij je stadhuisburen van de Grâa Stien.

Met Casaer zal de Boonmania nu even aan de kant staan. Daens kan nu nog eens gevierd worden. De ene coalitie Boon, de andere coalitie Daens. We kennen het plaatje. Zou het nu eens geen verandering zijn een groot ‘ander’ jaar te organiseren? Een Pieter Couckejaar… In 2014 staat hij in New York centraal in een grote tentoonstelling. Ik ken een curator die een prachtig plan liggen heeft.

Maar mijn nazaat Willem I, is in 2015 200 jaar geleden koning geweest in uw stad. Dank zij hem hebben jullie nog steeds de Rubens in uw ‘Aa Keirk’ hangen… Willem was geen slechte koning, echt niet, ook al had hij zoals ik een moeilijk karakter. Maar dat is erfelijk. Ons Beatrix heeft dat ook. En de liberalen zullen u zeker steunen, want zijn Orangisme heeft mee vorm gegeven aan het liberalisme nadat ge met het geld van Parijs en de francofonie Willem buitengooide. Daar kan de N-VA toch niks tegen hebben, een hulde aan Koning Willem I? En ’t is een Oranje, dus ook Ilse zal het leuk vinden. Geef de sossen een nieuwe Boonzaal in ’t museum en ze zullen wel volgen. Zelfs Steve Herman kan tegen zoveel Orangisme niet neen zeggen…

Mijnheer De Burgemeester, Aalst en ik hebben het goed met u voor… Ik twijfel zelfs niet. Ik ben ‘gerest’. Ik hoop dat uw eerste woorden ‘nec spe’ niet bewaarheid worden. Zonder hoop… Alleen hoop doet leven. Ge gaat dat goed doen. Hopelijk uw schepenen ook. En denk aan mijn woorden:

Het is niet nodig te hopen om te ondernemen noch te slagen om te volharden.

Willem De Zwijger.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here