17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede.

Aalst (redactie/mas) Het is vandaag de Werelddag van verzet tegen armoede. Het verhaal begon in 1957: Joseph Wresinski geeft impuls aan het ontstaan van een Beweging met de armsten, die hij later het volk van de Vierde Wereld zal noemen.

 

De Beweging wil niet zozeer opkomen voor de armsten, maar vooral strijden samen met de armsten. De Beweging wil de uitsluiting die het gevolg is van extreme armoede, doorbreken, en alle vooroordelen daaromtrent uitbannen.

Door de middel van de Vierde Wereld Beweging wilde Joseph Wresinski een verbond tot stand brengen tussen de armsten en mensen die het beter hebben, en niet in het minst met personen die beleidsverantwoordelijkheid dragen. Zij die zich aansluiten bij de Beweging kiezen ervoor om partner te zijn van de armsten in hun strijd tegen armoede en uitsluiting

In 1972 schrijft Joseph Wresinski naar aanleiding van de afbraak van een sloppenwijk, het volgende: “Toen ik ’s anderendaags daar voorbijkwam, kon ik de plaats waar de sloppen hadden gestaan, zelfs niet meer herkennen. Nochtans was de grond er doordrenkt van tranen, was er door honderden gezinnen veel leed geleden en hadden tal van miseriekreten er de lucht gevuld.

Toch was er geen zuil of monument opgericht, geen gedenksteen geplaatst. Alleen de mensen die er woonden, vertonen nog onuitwisbaar de littekens van wat ze hebben meegemaakt.
De mensheid heeft daar geleden als nergens ter wereld.
We hebben kinderen met grote schaamte zien bedelen; we hebben gezien hoezeer mensen werden vernederd …
Maar wie zal het ooit weten? Wie zal erover getuigen?”

En 15 jaar later, op 17 oktober 1987 … De oproep van Joseph Wresinski beantwoordend, zijn honderdduizend verdedigers van de mensenrechten samengekomen op het Trocaderoplein te Parijs, daar waar in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd ondertekend.

Het zijn mensen van allerlei gezindheden en overtuigingen, mensen die het gezag vertegenwoordigen op internationaal, nationaal of plaatselijk niveau, en ook mensen die in grote armoede leven.

Allen zijn zij er getuige van de onthulling van een Gedenksteen om eer te bewijzen aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld; zij spreken hun weigering uit tegenover extreme armoede, en roepen de mensen op om zich te verenigen om de Rechten van de Mens te doen eerbiedigen.

17 oktober 1992 – oud-Secretaris-Generaal Javier Perez de Cuellar doet in naam van een aantal prominenten,verenigd in het Comité voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, een oproep aan de Verenigde Naties om 17 oktober als Werelddag te erkennen.

22 december 1992 – Het is zo ver. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties roept 17 oktober uit tot Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Dit vanaf 1993.

Zo weet u waarom het vandaag Werelddag van Verzet tegen Armoede is. Het uithangen van een wit laken met een knoop is een teken van solidariteit.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here