Extra Pools, Arabisch is geen opdracht voor het onderwijs

Extra Pools, Arabisch, Berbers, Turks bijbrengen aan Poolse, Marokkaanse, Turkse kinderen is geen opdracht voor het Vlaamse onderwijs! Het idee van schepen Voorhamme om anderstalige kinderen extra lessen te geven in hun moedertaal is niet zo nieuw. Ook Freya Vandenbossche wilde het ooit invoeren in Gent. Het OETC-project (Onderwijs en educatie in eigen taal en cultuur) geeft scholen de mogelijkheid om lessen in andere talen en culturen aan te bieden aan hun anderstalige leerlingen. Het is geen succes. Bijna geen enkele school in Vlaanderen doet eraan mee. De scholen die het wel deden, zijn er snel weer mee gestopt.

De analyse van Voorhamme is correct en bekend: vier op tien kinderen in Antwerpen spreken thuis een andere taal. Op sommige plaatsen zelfs zes op tien. Vele allochtone jongeren lopen vaak van jongsaf een schoolachterstand op (allicht mede) door hun taalprobleem. Scholen werken in een steeds wijzigende werkelijkheid. Zo mogen daar niet blind voor zijn. Scholen zijn dat ook niet.

Voor CD&V moet alles op alles worden gezet op een zeer goede kennis van het Nederlands van deze jongeren. Wie hier leeft, wie hier zijn/haar leven wil uitbouwen, moet vooral zeer goed Nederlands kennen. Vlaanderen heeft nu duidelijk de kaart getrokken van de inburgering en de kennis van het Nederlands. Ook de scholen zitten op die lijn.

Daarom wil CD&V de kennis van het Nederlands op geregelde tijdstippen meten met ernstige taaltoetsen. Kinderen met taalproblemen verdienen extra schooltijden voor de ontwikkeling van hun Nederlands. Daar moeten de schaarse middelen op worden ingezet. Voorwaarde is uiteraard dat het thuismilieu meewerkt. Het heeft immers geen zin dat Vlaanderen miljoenen investeert in extra Nederlands en zorg voor anderstalige kinderen als de ouders niet meewerken.

Kortom, nu alle Vlaamse scholen schreeuwen om extra lestijden voor zorg, voor extra Nederlands, voor een goede structurele oplossing voor de echte basisproblemen, vindt CD&V het onwijs om weer nieuwe ideetjes te lanceren en verwachtingen te creëren. Laten we eerst goed doen en uitbouwen wat er is, alvorens mediagenieke ideeën op te poetsen en weer te lanceren.

Als Poolse, Arabische, Turkse, Russische kinderen hun Pools, Arabisch, Turks, Russisch willen bijspijkeren kunnen ze dat doen na de schooltijd. De scholen die het willen kunnen eventueel een platform of leslokalen aanbieden. En mochten Vlaamse kinderen zin hebben om er wat van mee te pikken, dan moet dat kunnen. Al die talen integreren in de gewone schooluren zijn vele bruggen te ver voor onze scholen aldus Cathy Berx CD&V

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here