UNIZO-reactie op gemeente- en provincieraadsverkiezingen

“De Vlaamse kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven. Hij wil dat er meer dan ooit ingezet wordt op wie ondernemend is en vooruit wil. De kiezer is ervan overtuigd dat dát de enige weg uit de crisis is. Het verder laten oplopen van het overheidsbeslag op de economie en de samenleving is de weg naar de afgrond.” Dat is de conclusie die UNIZO gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt verbindt aan de verkiezingsresultaten van afgelopen zondag. UNIZO stuurt in die zin een forse waarschuwing naar de federale regering die deze week de begrotingsbesprekingen start. “Nu federaal de belastingen verhogen komt neer op het negeren van het zondag gegeven signaal van de Vlaamse kiezer.”

Veel meer dan in het verleden waren deze keer UNIZO-ondernemers kandidaat op de lijsten van de diverse partijen. UNIZO dankt hen nog eens uitdrukkelijk voor hun inzet en durf, “want het is als ondernemer niet evident om kleur te bekennen of het politiek bedrijf te combineren met het runnen van een eigen zaak.” De ondernemersorganisatie zal de gekozen leden hoe dan ook actief blijven ondersteunen met informatie en vorming zodat ze in de gemeenteraden doeltreffend kunnen opkomen voor de belangen van de lokale economie. Voor de verkiezingen maakten meer dan 200 lokale UNIZO Ondernemersverenigingen hun socio-economische prioriteiten over aan de lokale politici. Die prioriteiten werden tijdig overgemaakt aan alle politieke partijen en blijven ook nu het startpunt voor de UNIZO-beoordeling van de beleidsprogramma’s van de nieuwe coalities.

Lokaal belangrijk beleidsniveau ondernemers

Tegelijk benadrukt Karel Van Eetvelt het onmiskenbaar signaal van de Vlaamse kiezer aan de federale regering om het vertrouwen te herstellen met de ondernemende burgers, zelfstandigen, KMO’s, vrije beroepen en alle ondernemende burgers die vooruit willen.” Voor hen is het lokale niveau van direct en groot belang. Voor de overgrote meerderheid van hen is dat het beleidsniveau waarmee ze het eerst en het vaakst geconfronteerd worden. “Vooraf gaf 35% van de KMO’s aan ontevreden te zijn over het lokale beleid, daar is dus veel ruimte voor verbetering”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO roept daarom de lokale besturen op maximaal rekening te houden met de ondernemersprioriteiten. Daaruit blijkt dat KMO’s vooral de nadruk leggen op een fiscale stop voor gemeentelijke ondernemersbelastingen. Bereikbaarheid en dienstverlening zijn voor de lokale handelaars dan weer de belangrijkste gemeentelijke aandachtspunten.

Bron: Unizo

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here