Haaltert Anders, de stem van de kritische burger of de 6de partij in Haaltert

Alle partijen die duidelijk hebben gekozen voor verandering, wonnen gisteren in Haaltert. Haaltert Anders was bij het ganse traject nauw betrokken: geen partij, geen verkozene en toch voelden ze zich gisteren mee overwinnaar in Haaltert.

AHA stimuleerde alvast mee dat er zondag na de verkiezingen door de partijen snel werd samengezeten. Zondagavond om 21u stond AHA op de trappen van het gemeentehuis. Voor een groepsfoto: omdat het gemeentehuis van iedereen moet zijn en niet van enkele partijen. Om 22u was er reeds een coalitie.

Haaltert Anders, opgericht op 15 juli 2012, had maar één doel: verandering brengen in Haaltert. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was een partij te vormen, kwam er snel de beslissing dat een politieke beweging meer kan betekenen. Hierbij had men als voorbeeld de Heldergemse dorpsraad, die sinds 2000 werkt aan inspraak vanuit Heldergem en dit over partijgrenzen heen. Dat net in Heldergem de kiezer kritisch had gestemd, was da nook een opsteker.

Haaltert Anders lanceerde een programma van inspraak en een andere politieke cultuur en maakte dit over aan de verschillende partijen. Met verschillende partijen onstonden ook gesprekken en dat zonder zich aan één partij te willen vastzetten. Ondertussen werden burgers betrokken en strategieën bediscussieerd.

In een aantal Oost-Vlaamse gemeenten (Merelbeke, Geraardsbergen,..) begint het besef te groeien dat de aanwezigheid van kritische stemmen nodig is om de democratie te laten werken. Gebruik maken van de deskundigheid en kennis van ongebonden burgers helpt daarbij. Iemand formuleerde het op een bijeenkomst van Haaltert Anders (AHA) als volgt: in ontwikkelingslanden staan revolutionaire groepen op tegen onrecht. De functie van AHA in Haaltert kan vergelijkbaar zijn.

AHA noemt zichzelf graag de “6de partij”, maar zet partij graag tussen haakjes, het gaat immers niet om ‘postjes’ , ‘eigenbelang’ of ‘lidkaarten’ maar om maatschappelijke verandering.

Haaltert Anders wil in de toekomst de rol van de kritische burger verder blijven vervullen en dit in de verschillende deelgemeenten van Haaltert. Ze wil hierbij zowel burgers als verkozenen informeren en ondersteunen.

Interesse: andershaaltert@gmail.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here