Belgie ontsnapt niet aan dreiging terroristische aanslagen

Patrick De Groote interpelleerde minister Onkelinx over de aanwezigheid van gevangenen met een terroristische achtergrond in de Belgische strafinrichtingen. De vraag werd reeds weken geleden ingediend, maar kreeg door de affaire Erdal meteen een extra dimensie. Dat ons land niet ontsnapt aan de dreiging van terroristische aanslagen blijkt onder meer uit verschillende recente terreurdreigingen, het dossier-Trabelsi en de processen tegen de Groupe Islamique Combattons Marocain. De verantwoordelijkheid van de overheid is dan ook groot en een voortdurende waakzaamheid en een gecoördineerd optreden is essentieel.

Een belangrijk onderdeel van het beleid moet het reduceren van de kansen tot radicalisering en rekrutering in de gevangenissen zijn. Zonder specifieke maatregelen bestaat het risico dat voor terrorisme veroordeelde gevangenen een soort heldenstatuut krijgen toebedeeld door bepaalde medegevangenen. Zeker als de terroristische daden ingegeven zijn door een religieus fundamentalisme. De aanwezigheid van dergelijke gevangen kan op zeer korte tijd leiden tot grote spanningen in de betrokken gevangenissen. Om dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten, pleit Patrick De Groote voor het beperken van het aantal gevangenissen dat gedetineerden opneemt die veroordeeld werden voor terrorisme. Door hen toe te wijzen aan een beperkt aantal gevangenissen, is een betere controle en omkadering mogelijk. In
Nederland bijvoorbeeld, wijst men alle voor terrorisme veroordeelde gedetineerden toe aan slechts twee instellingen. Bovendien ontwikkelde men daar een beleid dat er voor zorgt dat de andere gedetineerden niet weten waarvoor de betrokkenen werden veroordeeld.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er momenteel in België 23 gedetineerden zijn die vervolgd worden of veroordeeld werden voor terrorisme. Ze zijn verspreid over de verschillende strafinrichtingen, maar vallen wel onder een speciaal regime. Toch kon de minister niet ontkennen dat de andere gedetineerden vrijwel steeds op de hoogte zijn van de reden van veroordeling. Uit verschillende artikels in de gespecialiseerde pers blijkt dat hierdoor zeer snel bijzonder explosieve situaties kunnen ontstaan. Voor Patrick De Groote is het dan ook nodig dat de minister meteen laat onderzoeken of bijkomende maatregelen en/of aanpassingen van het huidig beleid niet nodig zijn. Nron: N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here