Stand van zaken: Ophokplicht minstens tot eind mei 2006

Vogelgriep: Gezien de recente ontwikkelingen besliste de hogere overheid om de ophokplicht in te voeren vanaf 1 maart 2006. Niet alleen het pluimvee van professionele kwekers, maar ook alle pluimvee van alle particulieren moet worden opgehokt. Volgens de laatste meldingen van het FAVV zal naar alle waarschijnlijkheid pluimvee tot eind mei 2006 moeten opgehokt worden. Deze termijn kan verlengt worden indien er werkelijk in België vogelgriep uitbreekt. Op dit ogenblik zijn er nog geen meldingen in ons land.

Welke dieren worden beschouwd als pluimvee?

Als pluimvee zijn gedefinieerd: "kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, loopvogels (ratites), fazanten en patrijzen die in gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of van consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet".

Zijn volgende maatregelen reeds getroffen?

Scherm uw dieren zodanig af dat elk rechtstreeks contact met wilde dieren wordt vermeden. Het terrein waar de dieren worden gehouden dient volledig, zowel aan de zijkanten als vanboven, met gaas of met netten afgesloten te worden. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is nog steeds aanbevolen, maar is niet verplicht.

Plaats voeder- en drinkbak binnen of onder een overdekte plaats. Hierdoor vermijdt u het contact van voeder- en drinkplaats met de uitwerpselen van overvliegende dieren. Op deze wijze wordt ook een belangrijk lokaas voor wilde vogels weggenomen en zullen deze dieren minder geneigd zijn om zich tussen gedomesticeerde vogels te begeven.

Maak altijd uw handen schoon met water en zeep na het voederen of na het geven van drinken aan uw dieren.

Waarschuw uw dierenarts als de dieren ziek worden.

Meld plotse sterfte van uw dieren aan uw dierenarts of aan de gemeentelijke diensten

Vermijd elk contact met een dood dier.

Wat met duiven?

Momenteel mogen duivenhouders hun duiven nog steeds laten deelnemen aan vluchten. Dit tot verder tegenbericht van hogerhand.

Het FAVV rekent op de burgerzin van iedereen en dringt er op aan dat de naleving van de reglementering gebeurt met respect voor het dierenwelzijn. Iedereen is verantwoordelijk voor de goede zorg van zijn dieren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here