Overheid blijft beducht voor uitbraak vogelgriep

Vogelgriep is een virus dat verwant is aan één van de menselijke griepvirussen, het influenza A virus. Vooral pluimvee is zeer vatbaar voor de ziekte. Bepaalde wilde vogels en watervogels zoals eenden en ganzen vormen een permanent reservoir voor bepaalde laag pathogene virusstammen. Deze virussen geven meestal geen of weinig ziektetekens en vormen dan ook geen probleem voor pluimvee noch vogels. Laag pathogene stammen H5 en H7 hebben echter de mogelijkheid te wijzigen naar veel gevaarlijkere hoog pathogene stammen. Deze zijn erg besmettelijk en kunnen een snelle sterfte van de besmette dieren veroorzaken. Ze zijn niet alleen gevaarlijk voor pluimvee maar ook voor andere dieren en soms ook voor de mens.

Als je wandelt in de natuur en je ziet verschillende dode vogels op dezelfde plaats dan kan je dat melden aan het callcenter: 0800 99 777. Net zoals alle andere levende wezens, sterven de meeste vogels een natuurlijke dood. Daarom vraagt men enkel dode vogels te melden als ze: gevonden zijn op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip, deel uitmaken van dezelfde soort en het ten minste het volgende aantal dieren betreft: 1 zwaan, 20 meeuwen, zeemeeuwen en spreeuwen of 5 dieren van een andere soort (bijvoorbeeld eenden). Het is niet verstandig verdachte kadavers aan te raken.

Om de vogelgriep tegen te gaan worden bezitters van pluimvee gevraagd hun pluimvee op te hokken en te laten registreren bij het gemeentebestuur. Opgehokt pluimvee mag wel buiten maar mag niet in contact komen met in wild levende vogels. Daarom moet men de leefruimte afspannen met netten met een diameter van maximum 10 centimeter. Het voederen moet wel binnen gebeuren. Als bij politiecontrole blijkt dat aan deze verplichtingen niet voldaan is, krijgt de eigenaar 24 uur de tijd om zich in orde te stellen. Wie dan nog niet in orde is ziet zijn pluimvee wellicht in beslag genomen. De meeste gemeentebesturen zijn echter niet uitgerust om pluimvee op te vangen en zullen wellicht overgaan tot het vernietigen van de in beslag genomen dieren.

Tenslotte is het verboden om vogels in open lucht te voederen, zo wordt het contact tussen wilde vogels en gefokt pluimvee verhinderd. Het voederen van wilde dieren is bovendien ongezond voor de dieren. Ook het achterlaten van dieren op openbaar domein is verboden. Heel wat gemeentebesturen houden streng toezicht op de maatregelen van het FAVV. In Gent vergaderen de betrokken stadsdiensten zoals Politie, Brandweer, Groendienst en IVAGO regelmatig. Wie zijn pluimvee nog niet geregistreerd heeft wordt verzocht dit zo snel mogelijk te doen. In Gent kan dit via de stadswachten, de website en binnenkort via andere diensten zoals veeartsen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here