Netvergoeding zonnepanelen mag lasten leveranciers niet verhogen

De elektriciteitsleveranciers staan vandaag in voor de facturatie en inning van de kosten voor het gebruik van het net en dragen alle risico’s inzake wanbetaling. FEBEG vraagt dat de invoering van de netvergoeding i.v.m. zonnepanelen geen bijkomende kosten voor de leveranciers met zich brengt.
FEBEG heeft het voorbije weekend, via de media, kennis genomen van de beslissing van de distributienetbeheerders – verenigd onder de koepel van Eandis en Infrax – om vanaf 1 januari 2013 een netvergoeding aan te rekenen voor zonnepanelen met een vermogen tot 10 kW. Deze netvergoeding zou neerkomen op 50 € per kW geïnstalleerd vermogen en gezien de gemiddelde capaciteit van een installatie rond de 4 kW schommelt, komt dit neer op een extra kost op jaarbasis van 200 € per gezin met zonnepanelen.

De leveranciers aangesloten bij FEBEG benadrukken dat zij op geen enkele wijze betrokken werden bij dit initiatief van de Vlaamse distributienetbeheerders en dat hierover geen enkel overleg met de leveranciers heeft plaatsgevonden.

De leveranciers staan vandaag reeds in voor de facturatie en inning van de kosten voor het gebruik van het net, in naam van de distributienetbeheerder, en dragen reeds alle risico’s inzake wanbetaling hiervoor. Deze nieuwe netvergoeding dreigt een bijkomend financieel risico te vormen voor de leverancier.

De leveranciers betreuren het gebrek aan overleg over een maatregel die een impact heeft op hun bedrijfsvoering en resultaten en wensen dan ook op geen enkele manier bijkomende financiële risico’s te dragen.

De lusten van deze maatregel komen ten goede van de distributienetbeheerder het is volgens FEBEG dan ook evident dat alle lasten voor het innen van de netvergoeding volledig door de distributienetbeheerder moeten gedragen worden. Deze zijn volgens FEBEG immers zeer aanzienlijk, niet alleen zijn er de loutere facturatiekosten maar ook kosten voor (aanpassing van) IT-systemen, opleiding en tijdsbesteding van de werknemers in de call centers, de financiële risico’s in geval van wanbetaling, administratieve kosten, …

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here