Lijstduwers 14/10: Johan Stijlemans (Open VLD).

Aalst (redactie/mas) Een vaste bestuurswaarde in Aalst, schepen Johan Stijlemans, duwt de Open VLD lijst. Zijn ervaring voor een speelse stad heeft hij duidelijk bewezen de afgelopen jaren. Hij wil de komende jaren afmaken wat er begonnen is.

Neem nu de Watertorenwijk. “Aalst verandert. Jaar na jaar werken we aan een aangename, mooie en propere stad om te wonen en te leven. We hebben een prachtig stadspark, maar ook kleinere groene ruimtes zijn belangrijk. In een verstedelijkte binnenstad als Aalst is dit niet altijd eenvoudig, maar toch realiseren we het. Zoals het park Schelfhout, in het kader van de wijkvernieuwing van de Watertorenbuurt. Een speelse aanpak, waar zorg voor ouderen via serviceflats en ontspanning voor onze kinderen hand in hand gaan.” zegt Johan Stijlemans.

Maar er is ook de stadsvernieuwing. “Al jaren werken we aan een stad waar wonen aantrekkelijk en betaalbaar is, voor jong en oud. De Stationsbuurt en het Werfplein zijn daar mooie voorbeelden van. Jaren onverdroten inzet, krijgt vandaag een gezicht. Open pleinen als De Werf geven buurten een prikkel om de leefbaarheid te vergroten. Het brengt mensen samen. Het maakt onze stad tot dé stad-van-morgen: ‘Stad-aan-de-Dender’. Linker- en rechteroever, sàmen stad. De Wijk-aan-zet. Beleid dicht bij de mensen. Daar zijn we elke dag mee bezig. Zo krijgt Aalst weer aansluiting met de 21ste eeuw.” zegt een fiere schepen.

Veilig fietsen is voor Johan Stijlemans steeds een prioriteit geweest. Neem nu de Affligemdreef.Buurtwegen opwaarderen zodat ze voor de schoolgaande jeugd, de recreatieve fietser en de wandelaar een veilig alternatief vormen. Daar werken we al jaren aan. Absoluut veilig en afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Veilige fietsverbindingen die de verschillende dorpskernen en het centrum met elkaar verbinden. Zo prachtig gelegen in de natuur. Meer veiligheid en comfort voor de fietsers, met gecontroleerde fietsenstallingen in de binnenstad. Hier blijven we voor strijden.” besluit schepen Stijlemans.

U vindt Johan Stijlemans als lijstduwer op de lijst Open VLD, laatste plaats op de derde kolom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here