Nieuwbouw voor politiecommissariaat en clubhuis voor senioren in Drongen

Nieuwbouw voor politiecommissariaat en clubhuis voor senioren in Drongen – start van de werken

De Stad Gent heeft het pand gelegen Domien Ingelsstraat 15 in 9031 Gent-Drongen aangekocht om er een politiecommissariaat en een clubhuis voor senioren te huisvesten. Voor het ontwerp werd de bvba Architectenburo Baro Architectuur uit Gent aangesteld.

Gezien de slechte bouwfysische toestand en de onmogelijkheid om in het bestaande gebouw aan behoorlijke energieprestaties te voldoen, werd besloten om de bestaande gebouwen af te breken en een nieuwbouw op te richten.

Het bouwprogramma wordt gerealiseerd in twee afzonderlijke volumes: aan de straatkant het politiecommissariaat en aan de tuinzijde het clubhuis voor senioren. De opsplitsing in twee afzonderlijke gebouwen heeft voordelen inzake functionaliteit en beheer, beveiliging, lichtinval, toegankelijkheid en optimaal gebruik van de beschikbare oppervlakte.

Aan de straatzijde wordt het politiecommissariaat ondergebracht. Op het gelijkvloers zijn de diensten voor het publiek voorzien, op de eerste verdieping wordt het kantoorgedeelte ondergebracht, en op de tweede verdieping komen er personeelsvoorzieningen en een vergaderruimte.

Het clubhuis voor senioren bestaat uit een polyvalente zaal van ongeveer 140 m2 met keuken, berging en sanitair. In het paviljoen is tevens een kantoor voor het OCMW geïntegreerd.

Op het terrein achteraan worden voorzien: een parking met negen plaatsen, een fietsenstalling en een bolderbaan.

Beide gebouwen zijn tevens bereikbaar vanaf de Steenhuisdreef via een doorgang.

Voor de beide gebouwen werd een energieprestatiepeil van E70/K30 opgelegd. Dit kadert in het streven van de Stad Gent naar laagenergiebouw voor de nieuwbouwprojecten. De gebouwen voldoen aan hoge eisen inzake duurzaam bouwen en rationeel energiegebruik. De verlichting is energiezuinig en het ventilatiesysteem is voorzien van een systeem voor recuperatie van de warmte. Het regenwater wordt opgevangen in twee hemelwaterputten van samen 25.000 liter, en nadien herbruikt.

De werken werden door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 19 december 2011. Na een openbare aanbesteding op 22 maart 2012 werden de werken toegewezen aan nv Vandenbussche uit Aalter.

De werken worden door de aannemer gestart op 15 oktober 2012, met een uitvoeringstermijn van 220 werkdagen. De afwerking en ingebruikname worden voorzien in het najaar van 2013. De totale kostprijs bedraagt 1.650.000 euro incl. btw, excl. erelonen. Er zijn geen subsidies voor dit project, met uitzondering van de subsidies van de netwerkbeheerder Eandis voor energiebesparende maatregelen.

Het buurtcommissariaat Drongen, Drongenplein 4, 9031 Gent-Drongen, blijft tijdens de werken operationeel en bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur en woensdag ook van 14 tot 18.30 uur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here