UNIZO positief over vandaag gelanceerde pensioenlijn 1765

UNIZO vindt de vandaag gelanceerde pensioenlijn voor zelfstandigen met vragen over hun pensioen een zeer goed initiatief. Minister Sabine Laruelle gaf vandaag samen met Vice-Eerste Minister Vincent Van Quickenborne officieel het startschot aan het unieke nummer 1765. Vooral de 80% zelfstandigen met een gemengde loopbaan – zij die minstens twee statuten (zelfstandige, werknemer, ambtenaar) gecombineerd hebben – krijgen hierdoor gemakkelijker duidelijkheid. Voorheen moesten zij bij de verschillende pensioendiensten om advies over de vaak ingewikkelde cumulatieregels. “Het is zeer handig dat deze lijn er komt. Vooral als je weet dat van alle zelfstandigen slechts 20% een zuivere zelfstandigenloopbaan kent, was de nood aan één informatiepunt over de verschillende stelstels zeer groot,” benadrukt UNIZO.

UNIZO hoopt ook dat deze samenwerking tussen de pensioendiensten het mogelijk zal maken om eindelijk werk te maken van de uitvoering van de Wet-Steverlynck over de eenheid van de loopbaan. Die wet is in juni 2003 in het Staatsblad verschenen en zorgt ervoor dat wanneer iemand meer dan een volledige loopbaan gewerkt heeft, er met de werkelijk meest voordelige jaren rekening gehouden wordt. Over de wet moesten nog koninklijke uitvoeringsbesluiten komen, maar die zijn er tot nog toe niet gekomen omwille van praktische bezwaren. Een goede afstemming tussen de verschillende pensioendiensten bleek tot nu toe moeilijk te organiseren. Met deze samenwerking kan ook over de uitvoering van deze wet nagedacht worden, benadrukt UNIZO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here