Kempens Landschap vzw koopt patrimonium paters Redemptoristen in Essen

Kempens Landschap zal de groengebieden van het domein van de paters Redemptoristen in Essen kopen. Daarover is een principieel akkoord bereikt. Het bos- en parkgedeelte van het kloosterdomein zal op korte termijn toegankelijk worden voor het publiek. Intussen wordt er intensief gezocht naar een passende herbestemming voor de kloostervleugels en de kloosterkerk.

100 jaar leven en leren in het groen

Na ongeveer 100 jaar verlaten de paters Redemptoristen in 2013 definitief hun klooster, aan de Rouwmoer in Essen. Het klooster- en scholencomplex is gegroeid rond de site van de Rouwmoershoeve uit de 17de eeuw. Pater Godts richtte er in 1908 een klooster op voor herstellende paters Redemptoristen. Al snel werd het St-Gerardusklooster uitgebreid met een school, de basis voor de huidige middelbare en lagere school van het Eucharistisch Hart. Kenmerkend voor het klooster- en scholencomplex is de groene omgeving met veel open ruimte, waaraan het de bijnaam ‘Eiland in ’t groen’ te danken heeft. De gemeente Essen wil het bos- en parkgebied van het domein graag een gemeenschapsfunctie geven. Kempens Landschap vzw zette haar expertise in en bereikte een principieel akkoord over de aankoop van de groengebieden.

Een waardevol bos- en parkgebied

De groengebieden rond het gebouwencomplex zijn erkend als relictzone en bevatten verschillende waardevolle kleine landschapselementen verspreid over drie zones. Een eerste zone is het gemengd bosgebied met imposante dreven. Verscholen tussen de bomen bevinden zich ook enkele interessante relicten zoals de voormalige begraafplaats van de paters met een neogotisch kapelletje en een pittoreske Lourdesgrot. In de tweede zone vind je de voormalige boomgaarden van het domein. Hier groeide heel wat fruit dat de scholieren en paters wel wisten te smaken. Buiten de hoogstam- en laagstamboomgaard staat hier bijvoorbeeld ook een druivenserre. De derde zone is het eigenlijke park of de zogenaamde paterstuin, met een kiosk en een cementrustiek bruggetje. Deze tuin sluit naadloos aan bij de imposante zuidgevel van het gebouwencomplex, dat samen met de kerktoren prachtig weerspiegelt in de vijver.

De zoektocht naar een nieuwe toekomst

Gedeputeerde, en covoorzitter van Kempens Landschap, Inga Verhaert: ‘Voor het klooster en de kloosterkerk zal Kempens Landschap twee jaar intensief zoeken naar potentiële partners om een her- of nevenbestemming te realiseren. Met de aankoop van de groengebieden legt Kempens Landschap alvast een goede basis om de veiligstelling van dit domein te verzekeren en de eenheid te bewaren. Een goede herbestemming van de kloostergebouwen en de kerk zal hiertoe bijdragen en ervoor zorgen dat dit domein een mooie toekomst krijgt.’

Burgemeester van Essen, Gaston van Tichelt: ‘Ik ben heel blij dat we tot een akkoord zijn gekomen met de Paters. Met deze aankoop voegen we een mooie groene parel toe aan het gemeentelijk patrimonium. Vele mensen van Essen en van daarbuiten zullen dit wondermooie gebied kunnen ontdekken. Daarnaast zoeken we nu naar een passende herbestemming voor de kapel en voor het klooster. Een boeiende uitdaging, maar we zijn ervan overtuigd dat we ons met “Kempens Landschap” geen betere partner konden wensen.’

Kempens Landschap vzw is actief in 55 gemeenten in de provincie Antwerpen. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is immers geen natuur- of monumentenvereniging, maar een landschapsvereniging. Kempens Landschap vzw stelt bij al haar domeinen een multi-disciplinaire aanpak voorop. Het landschap heeft immers niet alleen een natuurfunctie, we wonen, werken en ontspannen er ook. Dat alles vraagt een geïntegreerd beheer en juist daarin maakt Kempens Landschap zich sterk, voor U en volgende generaties !!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here