Vera Van der Borght (Open Vld) geeft zich bloot… Intervieuw.

 

 

 

 

 

 

Aalst (redactie/stas) We ontmoeten Vera Van der Borght op Moorsel dorp. Het is aandoenlijk hoe een vrouw met een open kijk op wereld en maatschappij wiek kan worden in haar Moorsel. We leerden Vera Van der Borght kennen in 1983, toen ze samen met Gilbert Bourlon aan het hoofd van de jeugdraad stond. In het Internationaal Jaar van de Jeugd 1985 mochten we intens en met succes samenwerken. De gedrevenheid van toen heeft Vera Van der Borght nog steeds. In het gezellige hotel op het dorpsplein hebben we een leuke babbel. Even weg van alle stress die een campagne met zich mee brengt.

Belg.be: Vera, je werd dit jaar 60. Het schuift op, en toch heb je nog de moed om iedereen in Moorsel met een persoonlijk bezoekje te vereren. Wat doet dat met een mens, 60 worden? Vera VDB: Ik moet toegeven, voor mij was het even slikken. Ik heb het er even niet gemakkelijk mee gehad. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, moeilijk. Allerlei vragen kwamen in me op. “Vera, je bent 60, ga je nog verder doen met je actieve leven? Zou je niet beter stoppen met politiek en rustig met pensioen gaan? Maar dan komt steevast de vraag bij mij op: hoe ga je uw dagen zinvol invullen? En wat met het zwarte gat?”

Belg.be: En ben je eruit gekomen? Heb je nu last van een ouderdoms-depressie? Vera VDB: Depressie, neen!!!Op een dag heb ik de klik gemaakt. “Ik doe verder”, was mijn kordaat besluit! Er zit nog zoveel energie in mij. Ik bruis nog van de ideeën. Ik kies om vanuit mijn ervaring de jonge generatie in onze partij vooruit te helpen. Ik hoop dat je een vrouw van 60 nog niet achter de geraniums ziet zitten?

Belg.be: Vera, je zit in het Vlaams Parlement én je bent fractievoorzitter in de gemeenteraad. Zijn dat geen twee andere manieren van aan politiek doen? Vera VDB: Politiek gaat over onze samenleving. Over de grote en belangrijke keuzes die we in het beleid maken op vlak van economie, mobiliteit of sociaal beleid. Maar ook over de kleinere alledaagse bekommernissen van de mensen: een slecht aangelegd voetpad, sluikstorten in de straat of het zoeken van een plaats in het rusthuis voor de oma die zware zorgen nodig heeft.

Belg.be:Waar ben je in dat Vlaams Parlement zo allemaal mee bezig? Vera VDB:In het Vlaams Parlement beslis ik mee over belangrijke decreten die een grote impact hebben op de toekomst van Vlaanderen: hoe pakken we de vergrijzing aan? Welke grote wegenwerken zijn nodig om Vlaanderen uit de files en stilstand te krijgen? Op welke manier gaan we om met de stijgende energieprijzen en de uitdagingen voor ons onderwijs?

Belg.be: Als Vlaams Volksvertegenwoordiger laat u zich niet onbetuigd in deze debatten. Je bent één van de hardwerkendste parlementsleden (www.zewerkenvoorjou.be) met als ranking van 16de op 124. Niet slecht voor een vrouw van 60… Vera VDB: Ondanks de oppositierol waarin Open Vld zit op Vlaams niveau, heb ik toch tal van belangrijke dossiers over Aalst op de voet gevolgd en waar nodig bepleit bij de bevoegde Vlaamse ministers: de doortrekking van de N41, de ondertunneling van het kruispunt Siesegemlaan, de herbestemming van de site Schotte, het bedrijfsterrein op Siesgemkouter, de vestiging van nieuwe Vlaamse overheidsdiensten in Aalst, de erkenning van Carnaval Aalst als immaterieel cultureel erfgoed,…   Met de ranking van de parlementsleden ben ik toch wel blij. Het zegt iets dat mensen die in stilte hard werken, worden gewaardeerd.

Belg.be:Ook in Aalst draai je al mee van begin jaren ’80. Vera VDB:Al sinds de jaren ’80 ben ik in de lokale Aalsterse politiek actief. Ik ken de Faluintjesgemeenten als mijn sakosj en ontvang thuis eender wie me wilt spreken en met vragen of voorstellen zit. Luisterbereidheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn essentieel voor elke politieker die zijn lokale basis respecteert en wil behouden.Ik vergeet de kleine bekommernissen niet als ik in Brussel werk. Ik bel, ik mail en verdiep me in de dossiers.

Belg.be: Ja, je bent gekend als een harde werker, binnen en buiten je partij. Als fractieleider in de gemeenteraad aarzel je niet om de nodige kritische vragen te stellen aan de schepenen. Ben je ook één van die ruziemakers uit de Aalsterse politiek? Vera VDB: Ik denk dat er weinig lokale politici zijn met wie ik niet door één deur kan. Tijdens de huisbezoeken in Moorsel hoor ik dat de mensen mijn werkijver en mijn inzet appreciëren. Als de mensen zo lovend zijn over mijn politiek werk, geeft dat een push om er opnieuw voor 100% voor te gaan in deze campagne.

 Belg.be:Samen met Johan Stijlemans ben je de lijstduwer van Open VLD. Hebben jullie na al die jaren tussen dat nieuwe jonge liberale geweld, nog een rol te spelen? Vera VDB: Ik duw inderdaad samen met Johan Stylemans de Open Vld-lijst omdat ik ervan overtuigd ben dat ik nog een meerwaarde kan bieden voor Aalst. Aalst moet verder op het pad van de stadsvernieuwing, er wachten nog tal van grote projecten die de toekomst van onze centrumstad moeten vorm geven. In het Vlaams Parlement zal ik die grote dossiers blijven pushen en ondersteunen.

Tegelijkertijd moet Aalst als grote stad ook leefbaar blijven. Goed onderhoud van voetpaden, veilige fietspaden, minder leegstand, meer beschikbare wijkagenten en meer groen in de stad zijn misschien niet zo in het oog springend als de grote projecten, maar in de gemeenteraad zal ik ook deze punten hoog op de agenda blijven zetten.

We ontdekken dat Vera Van der Borght toch wel stilaan zenuwachtig wordt voor zondag. “De aard van het beestje” zegt ze. “Ik weet voor mezelf dat ik hard heb gewerkt voor alle Aalstenaars, in het Belfort (nvdr:gemeenteraadszaal) en in het Parlement. Weten de mensen dat te appreciëren?”

 Wij appreciëren in elk geval dat Vera voor Belg.be tijd maakte. Het was een leuke babbel, ook over onze tijd in de jeugdraad… Spijtig dat Guido, haar aangename man, die zijn hart verloor aan het brandweerwezen, er niet bij was. “Na de verkiezing maken we dat zeker goed, als we de uitslag van zondag evalueren….” lacht ze. Moorsel is een aangenaam dorp geworden. Spijtig dat de Lijnbussen niet op tijd rijden… (M.STAS)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here