De Lijstduwers Aalst 14/10: Paul Nijs. Groen.

Aalst.(redactie/mas) We hadden graag een ander soort artikel geschreven over de lijstduwer van Groen, maar aangezien noch de redactie van Belg.be noch de redacteuren persoonlijk uitnodigingen krijgen voor persmomenten van Groen of persmededelingen, moeten we ons baseren op wat er in onze brievenbus valt. Of wat we op internet terugvinden.

Lijstduwer Groen Aalst is Paul Nijs, 58 jaar, voorzitter van Groen en maatschappelijk werker. Hij woont in Nieuwerkerken.

Boven zijn naam in de folder vinden we volgende tekst: Aalst is een stad in beweging. Centrumsteden trekken steeds meer bewoners aan en moeten oplossingen zoeken voor studenten, jonge en eenoudergezinnen, alleenstaanden en senioren. Groen gaat die uitdaging aan.

Groen wil dat er tegen 2020 in Aalst 900 nieuwe energiezuinige sociale woningen gebouwd worden. Tegelijk moeten de bestaande, oudere sociale
woningen dringend gerenoveerd worden. Ook energiezuinig, want nu vliegt het geld daarletterlijk door ramen en daken. Groen vraagt al jaren dat Aalst
werk maakt van wonen boven winkels. Vele tientallen verdiepingen boven

Aalsterse winkels staan echter nog altijd leeg. Met slimme stedenbouwkundige regels kan je die toestand wegwerken. Verkrotting en leegstand kun je aanpakken door renovatie, waarna de panden verhuurd worden door het Sociaal Verhuurkantoor.

Wij stimuleren nieuwe vormen van samenwonen zoals kangoeroewonen en co-housing. Naast privé-serviceflats moet de stad betaalbare alternatieven
voorzien voor mensen die zich dat niet kunnen permitteren. Alle Aalstenaars hebben recht op waardig wonen en leven. Daar komt Groen resoluut voor op.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here