Van den Bossche… woononderzoek of huiszoeking

Van den Bossche geeft het startschot voor een groot woononderzoek. Het is zeker geen huiszoeking om te kijken waar de werkende Vlaming zijn geld heeft verstopt of ingestopt. De fiscus komt er niet aan te pas zegt Freya Van Den Bossche, Vlaams minister van energie, wonnen, steden en sociale economie.

Het is de bedoeling informatie te verzamelen van de leef en woonomstandigheden van 10.000 Vlaamse gezinnen. Volgens de woordvoerder Gorik Van Holen, zijn er 24.000 gezinnen geselecteerd omdat er rekening moet gehouden worden met gezinnen die niet aan de enquête willen meewerken.

De selectie van de gezinnen is zodanig gemaakt dat deze over heel Vlaanderen wonen en in verhouding tot steden, gemeenten, dorpen en landelijke gemeenschappen. Op deze manier krijgen we een correct onderzoek zegt de woordvoerder.

Gorik Van Holen beklemtoont dat hier gaat om enquêteurs en niet om controleurs. De gegevens zijn anoniem en niemand is verplicht deze personen toe te laten tot het betreden van de woning. Deze enquêteurs hebben ook geen enkele bevoegdheid.

Het is enkel de bedoeling om de staat van de woning in kaart te brengen en de bewoners enkele vragen voor te leggen over de woning, de woonkost en de woontevredenheid. ‘Het is het grootste onderzoek ooit naar de staat van de woningen in Vlaanderen en naar de manier waarop de Vlaming zijn woonsituatie ervaart’, zegt Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche. ‘Het woononderzoek zal ons toelaten het beleid nog beter af te stemmen op de reële noden.’

Het is van 2005 geleden dat er nog een groot onderzoek gebeurde naar de staat van het Vlaamse woningenpatrimonium. Toen werden 5.200 woningen onderzocht, en enkel aan de buitenkant. Het nieuwe woononderzoek zal de toestand van 10.000 woningen in kaart brengen, zowel buiten als binnen. Daarnaast wordt de gezinshoofden een vragenlijst voorgelegd waarin wordt gepeild naar onder andere de woongeschiedenis van de bewoners, de woonkost, de tevredenheid over de woning en de buurt, hoe ze hun energieverbruik proberen te beperken. Om het woononderzoek uit te voeren, worden 135 onderzoekers van het onderzoeksbureau IPSOS ingeschakeld.

De steekproef van het woononderzoek zal zo worden samengesteld dat er behalve over heel Vlaanderen ook conclusies kunnen worden getrokken over de afzonderlijke centrumsteden, over het verschil tussen stad en buitengebied en over de verschillende deelsegmenten van de woningmarkt zoals de private huurmarkt. De resultaten van het woononderzoek zullen worden verwerkt door het Steunpunt Ruimte en Wonen, waarna ze als basis kunnen dienen voor een brede waaier aan wetenschappelijk onderzoek.

“Dit grote woononderzoek zal ons een schat aan informatie opleveren over de manier waarop de Vlamingen anno 2012 wonen”, zegt Freya Van den Bossche. “Dat zal ons helpen om ons beleid nog beter af te stemmen op de realiteit. Ik denk bijvoorbeeld aan maatregelen die de betaalbaarheid van wonen bevorderen of aan beleid dat energiebesparing in woningen aanmoedigt. Nu moeten we ons vaak noodgedwongen baseren op verouderde gegevens uit 2005 of op onvolledig materiaal. Binnenkort kunnen we aan de slag met gegevensbestand dat ons een perfect beeld geeft van de woonsituatie in Vlaanderen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here