Jonge gezinnen thuis in Gent, dank zij Open VLD.

Gent (redactie) Gent is een bruisende, open stad. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de  stad erg in trek is bij jonge koppels en gezinnen. “Maar als we die jonge mensen ook in Gent willen houden, moeten we extra investeren in kinderopvang en kleuteronderwijs, basisrechten voor elk kind.” aldus lijsttrekker De Clercq.

Een goed uitgebouwde kinderopvang is een absolute noodzaak voor jonge gezinnen in Gent. “Niet alleen moeten er voldoende plaatsen zijn”, aldus Sofie Bracke, “die opvang moet ook vlot bereikbaar, flexibel én betaalbaar zijn. We willen de komende jaren dan ook 1000 kinderopvangplaatsen creëren, waarvan 600 gesubsidieerd. Want de kostprijs van kinderopvang blijft voor te veel gezinnen een struikelblok. De stad kan hiervoor zelf verder investeren in bijkomende crèches. Maar het stadsbestuur moet ook bedrijven en instellingen en particulieren aanmoedigen en ondersteunen om crèches uit te bouwen”, stelt Sofie.

“We moeten ook naar de criteria durven kijken op basis waarvan we bepalen wie een plaatsje in de stadscrèche krijgt”, vult lijsttrekker Mathias De Clercq aan. “Zo kunnen mensen die werken, solliciteren of een opleiding volgen voorrang krijgen omdat ze die opvang het hardst nodig hebben. Door plaatsen te reserveren voor die gezinnen willen we vermijden dat het gebrek aan een kinderopvangplaats een reden wordt om niet te werken of een opleiding te volgen.”

Open VLD wil bovendien werk maken van een centraal beheersysteem voor alle kinderopvangplaatsen. Momenteel zijn in het centraal beheersysteem Tinkelbel immers enkel de plaatsen in het stedelijke opvanginitiatief opgenomen, goed voor ongeveer een kwart van het totale aanbod in de stad.

Nog meer dan kinderopvang is kleuteronderwijs een basisrecht voor elk kind. Een tekort aan plaatsen in het kleuteronderwijs kan niet. Sterker nog, er zouden nog meer kindjes naar de kleuterklas moeten gaan. Kleuteronderwijs is zoveel meer dan opvang voor de allerkleinsten. In de kleuterklas kunnen via taal, spel, muziek en beweging leerproblemen en andere moeilijkheden snel worden vastgesteld en opgevolgd. Op basis van prognoses voor de komende 10 à 15 jaar moet ook de capaciteit in het kleuter- en later in het basisonderwijs ook gevoelig uitgebreid worden. Enkel op deze manier kan Gent een stad zijn waar jonge gezinnen zich helemaal thuis voelen en waar kleine Gentenaartjes alle kansen krijgen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here