Schepen Stijlemans (Open VLD) stelt nieuwe wandelfolder Honegem voor.

Aalst (redactie/mas) “Er werd speciaal voor deze gelegenheid een gloednieuwe wandelfolder samengesteld, die reeds aan de omwonenden van het gebied werd bezorgd.” vertelde milieuschepen Johan Stijlemans zondag naar aanleiding van 20 jaar Honegem wandelgebied in Aalst.

“In dit prachtig stukje natuur deed De Wielewaal, de voorloper van het huidige Natuurpunt, 20 jaar geleden een eerste terreinaankoop. De dag van vandaag beheert Natuurpunt ongeveer 40 hectaren van dit natuurreservaat. Het gebied bestaat voornamelijk uit natte weiden, meersen, enkele bosjes en de oude turfputten. De Molenbeek en de Dorebeek lopen als groenblauwe aders doorheen het reservaat. Het hele gebied, nochtans niet zo ver gelegen van het drukke stadscentrum, ademt een bijna onwaarschijnlijke rust uit.” aldus schepen Stijlemans.

Het gebied wordt al deze jaren beheerd door de vrijwilligers van de werkgroep Honegem. Het is dankzij het hard labeur van deze mensen dat de poelen opnieuw krioelen van de salamanders, de hooilanden vol bloemen staan en de zeldzame wilde orchideeën zich massaal hebben kunnen uitbreiden.  “Bij deze wil ik namens de stad al deze vrijwilligers dan ook hartelijk bedanken voor hun enthousiaste werking gedurende al deze jaren.” aldus de schepen.

Ook de stad Aalst draagt dit gebied een warm hart toe. Samen met de vzw Natuurpunt werken ze aan het behoud, het beheer en de mogelijke uitbreiding van dit waardevolle natuurgebied.

Sinds 1999 geeft de stad financiële steun aan de vzw Natuurpunt voor hun aankopen van waardevolle percelen gelegen binnen de perimeter van de erkende natuurreservaten Kapellemeersen, Hogedonk en Honegem. Door de natuurvereniging te steunen bij haar grondaankopen en op die manier de financiële krachten te bundelen, wil de stad natuurontwikkeling en
natuurbeheer een duw in de rug geven. Enkele jaren geleden werden dichtgeslibde grachten geruimd en werd een verlande poel opnieuw uitgegraven en voorzien van een vlonder.

“We werken ook samen aan betere toegankelijkheid van de natuurgebieden, onder het motto ‘de natuur is voor iedereen’. Zo werd in 2010 de bestaande wandelroute voor Honegem uitgebreid richting Paddenhoek en voorzien van nieuwe wegwijzers en infoborden.” verduidelijkte de schepen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here