Nog 7 keer slapen… Verkiezingscolumn.

Sterker. Wijzer. Echter. De bokken vallen in de bus. Het slaat op Ilse. Zag je ook haar eerste campagnefoto in Het Laatste Nieuws? Het zou er nog aan mankeren dat ze na al die jaren niet sterker, niet wijzer, niet echter is…

Sterker, ja, na 6 jaar burgemeester zul je wel politiek sterker staan. ‘k Zie ze nog altijd haar schaduw Bart niet vloeren, of ’t zou met vrouwentrukken van pitsen en krabben moeten zijn. Wijzer… ja, na al die jaren zal ze nu weten dat zelfs met vakantie je een publieke figuur blijft. Polen of vrijzinnigen kun je altijd en overal tegen komen… Echter… ja daar wordt veel over gepalaverd in Aalst. Hoe dichter bij de kiezing, hoe meer de rangen zich rond haar sluiten, maar off-the-record is het Oranjeblok toch minder eensgezind.

Voor Oranje is het de fout van paars. Ze lieten Oranje niet besturen. Hadden ze nu gedacht dat rood en blauw voor één zeteltje minder in de gemeenteraad plots het hele CD&V-programma zouden overnemen? Termont zei deze week nog op Eén dat een burgemeester boven de partijen in het Schepencollege moet staan, dat een burgemeester de coalitiepartner moet kunnen laten scoren.

Anny De Maght vertelde het vorige week nog naar aanleiding van het overlijden van paarse architect Edgard Hooghuys. Als je niet boven de meerderheid staat en de schepenen niet kunt laten scoren, loopt het niet goed. Was dat het probleem van Oranje? Na 18 jaar oppositie en electorale vernederingen en overloperij, te gulzig om te snel de macht te consolideren? Was het karakterieel? Te vurige karakters rond de schepencollegetafel die elkaar waard waren in ontvlambaarheid?

Ik zat er niet. De bronnen verschillen van waar ze komen. In een schepencollege dat vierkant draait wordt er sneller uit de biecht gesproken. Ook over de eigen fractieschepenen. De lijm is er niet, wat wil je…

Wel zien we dat veel van de beloftes van Oranje zes jaar later niet zijn gerealiseerd of op de sporen gezet. Voor Oranje was sp.a en open VLD de spelbreker. Voor paars ligt het aan de conterverkeerdheid van het Oranjelegioen, de menselijke onbekwaamheid van één gewichtige schepen die ook in eigen lijstrangen veel kritiek krijgt en de karaktertrek van de burgemeester. Ja… daar sta je dan… Wie heeft gelijk?

Een CD&V die in Aalst bijna een voltallig Feestcomité samenviste uit de andere politieke vijvers. In extreem-Vlaams-nationalistische middens werd er prijs gevangen. In oude VU-middens werd er prijs gevangen. Zelfs in gewezen Vrije Democratische middens en recentere liberale middens werden oude schapen weer naar de stal geleid. Naar het bijbelse woord dat er meer vreugde is om één schaap… de katho’s kennen het. Zelfs de vrijzinnigen van paars kennen het.

CD&V presenteert zich zondag met een volkse lijst. Met bijna een voltallige carnavalsgroep op de lijst. Met te weinig gewichtige ACW-kandidaten. Een ACW die het vooral aan zichzelf te danken heeft door zich veel te veel te richten op Oudenaarde en Aalst niet de eer te gunnen die een grote centrumstad verdient. Niks tegen Oudenaarde, maar Aalst is zoveel meer…

Gelukkig zijn er enkele uitschieters. Lien Gees, jong beloftevol blad aan de Daensistische tak van Chris en Hilaire Lievens-Borms. Aflossing van de wacht. Hoop in bange-dagen-van-armoede in de stad.

Het Oranjelegioen probeerde nieuwe Aalstenaars aan te trekken. Geen hoofddoekendispuut. Maar een zwarte Afrikaan die opvalt in de vijver met nieuwe politieke vissen. Théodomir. Een campagnestijl die weinig CD&V aandoet. Maar een man die een rol zou kunnen spelen in de gemeenteraad. Zeker in de oppositie om warm te lopen. Om de vinger onderbouwd op pijnlijke wonden te leggen. Een kandidaat waar meerdere partijen spijt van hebben dat hij niet bij hen staat.

“Respect is volgens ons wat mensen in Aalst gelukkig doet samenleven.” Ja, ik schrijf het niet. Ilse schrijft het aan alle Aalstenaars. Ilse verdient respect, zeggen de opiniepeilingen. Maar haar partij kan dat respect niet afdwingen bij de Aalstenaars. Je ze blijven het Oranjelegioen als tjseeven en bokken zien…

Kan Ilse ondanks haar boklidmaatschap Aalst nog overtuigen op haar te stemmen? Een glimlach doet veel… Maar, volgens Het Laatste Nieuws en Eén zijn de CD&V’ers blijkbaar niet zonder zonden…Vinden de Aalstenaars niet alles even kozjer, tegen het CD&V-beeld in? Volgen de ajuinen de schone schijn van Oranje niet?… Door paars dik onderlijnd.

Of nemen ze er de tsjeevenstreken bij om Ilse nog 6 jaar burgemeester te laten zijn? Zondag weten we het… Gods wegen zijn ondoorgrondbaar.

Willem de Zwijger.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here