Voetbalbond volledig splitsen, compromis in de maak

De profliga nodigde vrijdag vertegenwoordigers van de drie traditionele partijen uit voor een gesprek over het plan-Preud'homme, waarin onder meer sprake is van de splitsing van de voetbalbond in een liga Noord en Zuid op amateursniveau. Volgens een licht afwijkend voorstel van Vlaams minister van Sport Bert Anciaux zouden eerste en tweede klasse én de nationale ploeg nationaal worden gehouden. Over een splitsing (betaald en niet-betaald) en regionalisering (liga Noord in Vlaanderen – liga Zuid in Wallonië, met onder meer eigen financiering jeugdafdelingen) zou een compromis in de maak zijn.

De (gedeeltelijke) splitsing en regionalisering is voor Anciaux de voorwaarde om meer Vlaams geld vrij te maken voor het voetbal. Als wordt aanvaard zouden de Vlaamse sportclubs kunnen rekenen op 5,6 miljoen euro per jaar.

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) verbaast er zich over dat niet àlle Vlaamse partijen worden geraadpleegd en betrokken bij dit dossier. Sport is immers een Vlaamse bevoegdheid. Blijkbaar kunnen "onderhandelaars" als pakweg Ivo Belet (Europarlementslid) of Maya Detiège (Kamerlid sp.a) hun collega's uit het Vlaams Parlement zomaar voorbijspringen.

De VVB sluit zich aan bij VLD-senator Jean-Marie Dedecker, die de volledige splitsing van de voetbalbond vraagt. Een standpunt dat ook N-VA en Vlaams Belang delen en waarvoor ook in Vlaamse sportmiddens veel voorstanders zijn.

Een volledige splitsing moet het einddoel blijven, conform het Sportdecreet. Wat in alle andere sportbonden (judo, basketbal, tennis…) is gebeurd, moet ook in het voetbal kunnen.

Ook een Vlaams voetbalelftal mag geen taboe zijn en zou best leuk kunnen presteren. In Tsjechië en Slowakije spelen nu twee volwaardige elftallen, elk op hun niveau. De sportwereld van Tsjechen en Slowaken is niet ingestort bij de splitsing. Groot-Brittannië neemt met vier ploegen deel aan internationale competities (Engeland, Schotland, Ierland, Wales).

Dat kleinere voetbalnaties goed en sterk kunnen presteren ondervonden de Rode Duivels al in hun wedstrijden tegen "kleinere" tegenstrevers.

De Vlaamse Volksbeweging roept de Vlaamse politici ook op waakzaam te zijn in het dossier Francorchamps. De blunders van het Waalse gewest en van Waalse politici kunnen niet "opgelost" worden door weer een beroep te doen op federaal geld, zoals her en der al werd gesuggereerd. Aldus Guido Moons Politiek secretaris VVB-kenniscentrum

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here