Verlaging leeftijd GAS-boetes: Ja, maar er is een grote maar …

Er was al een tijdje sprake van, maar nu is het zover: de leeftijd waarop iemand beboet kan worden in het kader van de GAS-boetes wordt verlaagd van 16 naar 14 jaar.

Jong N-VA stoort zich aan de huidige discussie. Het lijkt immers alsof de GAS enkel gericht zij tegen jongeren. De administratieve sancties zijn er om heel wat overlast en hinder aan te pakken zoals hondenpoep, wildplassers, nachtlawaai, sluikstorten… Nu komen ze evenwel enkel in de media als een middel om “de losbandige en overlast bezorgende jongeren” aan te pakken.

Jong N-VA kan zich vinden in de leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar, maar wil er een grote MAAR bij plaatsen. Jong N-VA vraagt eerst en vooral dat er een duidelijke definitie komt van de term “overlast” of de term “hinder”. Op dit moment bestaat daar heel wat onduidelijkheid over. Het kan niet de bedoeling zijn een groepje jongeren te beboeten enkel en alleen omdat ze met elkaar staan te praten.

We vinden het uiteraard belangrijk om tijdig op te treden tegen jongeren wanneer nodig, om erger te voorkomen. De geldboetes moeten er voor zorgen dat de jongeren (of in dit geval: hun ouders) voelen dat hun wangedrag financiële consequenties draagt. Echter, het opleggen van een boete kan slechts het laatste middel zijn. Er moet evenzeer gepaste begeleiding zijn om het probleem ook echt op te lossen. Dit kan gaan van persoonlijke begeleiding, het herstellen van schade die aangericht werd, tot het volgen van een cursus agressiebeheersing. Hierbij staat steeds de jongere centraal, maar moeten ook de ouders betrokken worden. Het is duidelijk dat de ouders hierbij een belangrijke rol spelen. Het is immers niet de overheid die moet instaan voor de opvoeding van hun kinderen. Als dat allemaal niet helpt, kan alsnog een boete opgelegd worden.

Tenslotte moet de sanctie proportioneel zijn tegenover het misdrijf dat gepleegd werd. En er moet een duidelijke beroepsprocedure ingesteld worden, net zoals bij andere misdrijven momenteel het geval is. Op dit moment ligt de (financiële) drempel immers veel te hoog om in beroep te gaan: een jongere die een boete wil aanvechten, moet meteen een procedure starten bij de jeugdrechtbank.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here