Open Vld betreurt stopzetting werkateliers

‘De dramatisch hoge werkloosheidscijfers bij jongeren in Limburg zijn een triest bewijs dat het beleid van de Vlaamse minister van Werk niet de gewenste resultaten oplevert.’ Dat zegt een ontgoochelde Lydia Peeters (Open Vld), die minister Muyters hierover ondervroeg in de Commissie Werk van het Vlaams Parlement. De Vlaams Volksvertegenwoordiger pleit voor doortastende maatregelen, meer activering van jongeren naar knelpuntvacatures en een uitbreiding van het werkterrein van de Werkateliers in Limburg.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters is teleurgesteld over de forse stijging van de jeugdwerkloosheid in Limburg: ‘De economische crisis spaart helaas niemand, maar het is onbegrijpelijk dat uitgerekend de jongeren de rekening gepresenteerd krijgen, terwijl de Vlaamse minister van Werk beweert ten volle in te zetten op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Woorden genoeg, maar waar blijven de resultaten?’

Vlaams minister van Werk, Muyters, bevestigde in het Vlaams Parlement de afschaffing van de Werkateliers, een maatregel uit het voormalige ‘Werk- en Investeringsplan’ (WIP). Lydia Peeters: ‘Ik ben diep ontgoocheld in het Vlaams arbeidsmarktbeleid dat er thans wordt gevoerd. Uit de evaluatie ervan blijkt nochtans dat er wel degelijk een niche aanwezig is voor bedrijfsstages en intensieve begeleiding door partners, die worden aangeboden aan werkloze jongeren.’
Terwijl in Gent en Antwerpen naarstig moest gezocht worden naar voldoende kandidaten om het toegekende contingent trajecten voor jonge werkzoekenden in te vullen, bleek dat in de Limburgse mijnstreek niet het minste probleem te zijn en konden heel wat jongeren naar een job toegeleid worden. Iedereen erkent dat de Limburgse werkateliers het best presteerden en positieve resultaten konden voorleggen.

‘Men belooft de jonge werkzoekenden in de toekomst te activeren via de ‘werkervaringsprojecten’ in uitvoering van het Vlaams loopbaanakkoord, maar in dit vervolgverhaal vallen de mijngemeenten uit de boot’, aldus Vlaams parlementslid Peeters. In plaats van werkateliers in Antwerpen, Gent en de Limburgse Mijnstreek, komen er nu “Werkinlevingsprojecten” voor de begeleiding van 1.275 jongeren in de 13 Vlaamse Centrumsteden.

De Limburgse Mijnstreek valt uit de boot. ‘Ik pleit voor een uitbreiding van het aantal trajecten in de Limburgse Mijnstreek én voor een geografische verbreding naar Noord-Limburg, evenals voor een groter aantal projecten voor heel Vlaanderen gelet op de hoge jeugdwerkloosheid’, aldus Peeters.

Tevens hamert Lydia Peeters andermaal op de aanpak van knelpuntvacatures. ‘Enerzijds zijn er in Vlaanderen duizenden knelpuntvacatures en anderzijds stijgt de werkloosheid. Waarom wordt er geen tandje bijgestoken om jongeren zonder werk toe te leiden naar jobs die wachten op een werknemer? Ook hier pretendeert de minister een sterk beleid te voeren. Maar blijven de resultaten uit.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here