Update vogelgriep: vaccinatie en afschermplicht in België

Vandaag, maandag 20 februari om 12u, verzamelde het wetenschappelijk comité Influenza om de minister van Volksgezondheid Rudy Demotte en de interministeriële commissaris Piet Vanthemsche te adviseren over de planning van de Belgische maatregelen ter bestrijding van de vogelgriep in ons land. Een ander agendapunt was de vaccinatie van pluimvee en andere vogels in België.

Het wetenschappelijk comité adviseerde unaniem om de benadering gebaseerd op de afbakening van gevoelige natuurgebieden en op de migratieperioden van wilde vogels te behouden. De gevallen bij wilde vogels in Duitsland en Frankrijk tonen aan dat het virus zich verspreidt naar de wilde vogels doorheen Europa. De kans is reëel dat ook ons land in de toekomst met dergelijke gevallen zal geconfronteerd worden. De voorzorgsmaatregelen voorzien in een reductie van het risico van overdracht van het virus naar gedomesticeerd pluimvee en worden ondersteund door het wetenschappelijk comité.

Op basis van dit advies besliste Minister Demotte om de Belgische benadering te behouden met evenwel één belangrijke nuance. Gelet op de evolutie en aangezien het risico buiten de gevoelige natuurgebieden niet helemaal uit te sluiten is, zal de ophok-of afschermplicht voor pluimvee vanaf 1 maart worden uitgebreid tot het ganse land en niet beperkt blijven tot de gevoelige natuurgebieden.

Nu al wordt aan iedereen aangeraden om pluimvee af te schermen van wilde vogels of op te hokken en om pluimvee en andere vogels binnen te voederen en van drinken te voorzien. Dit laatste zorgt er voor dat het lokaas (de aantrekking) voor wilde vogels wordt weggenomen. Vanaf 1 maart zullen deze maatregelen verplicht worden op het ganse
grondgebied.

Er werd tevens ook gedebatteerd over de voor- en nadelen van vaccinatie van vogels in België. Vaccineren is een strategie die zou kunnen worden ingezet in de bestrijding van vogelgriep in België. Het comité was eerder van mening dat deze strategie enkel aangewezen is ingeval de vogelgriep endemisch wordt: dit wil zeggen dat het virus voor langere tijd ruim aanwezig is bij vogels en pluimvee. Maar vaccineren brengt ook een aantal nadelen met zich mee. Gevogelte vaccineren is een arbeidsintensieve onderneming die de ziekte kan maskeren. Vogels die ingeënt zijn, zouden weliswaar niet ziek worden, maar kunnen wel het virus bevatten en verder verspreiden. Wanneer vogels nu gevaccineerd worden moet een door Europa goedgekeurd vaccinatieplan gerespecteerd worden, de gevaccineerde vogels moeten heel nauwgezet opgevolgd worden en er zijn beperkingen op het vlak van het in de handel brengen van producten afkomstig van gevaccineerde dieren.

Het Comité is van mening dat de beslissing omtrent een ruimere vaccinatie genomen moet worden in een Europese context en dringt aan op een grondige discussie hierover op EU-niveau.

Het vogelgriepvirus houdt geen rekening met grenzen. Daarom dringt België aan op een betere samenwerking tussen de Europese lidstaten om zo te komen tot een coherente aanpak dat leidt tot een vertrouwen van de burgers en van de handelspartners.

Ter herinnering: Vogelgriep is een dierlijke ziekte die vooral gevaarlijk is voor vogels en meer bepaald voor grotere vogels zoals eenden, ganzen, zwanen,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here