VLD verzet zich tegen nieuwe regularisatie

De fractieleider van de PS in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Thierry Giet, heeft een wetsvoorstel klaar om een permanente commissie op te richten voor de regularisatie van mensen zonder papieren. VLD-voorzitter Bart Somers verwerpt het voorstel. Somers: "Er kan geen sprake zijn van een nieuwe grootschalige regularisatie van mensen zonder papieren. Op die manier wek je verkeerde verwachtingen en geef je ook een fout signaal."

Somers wijst erop dat de regering, op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Dewael, werk maakt van een hervorming van de asielprocedure. De nieuwe procedure moet tot gevolg hebben dat kandidaat-asielzoekers sneller zekerheid hebben over hun asielaanvraag. Somers: "In plaats van verkeerde verwachtingen te scheppen, moeten we ervoor zorgen dat mensen die hier hun toevlucht zoeken veel sneller weten waar ze aan toe zijn."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here