Minister bevestigt dat prijzen in voordeel consument niet beboet worden

Gisteren vond een ontmoeting plaats tussen Minister van Economie en Consumenten, Johan Vande Lanotte, Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO en Luc Ardies van UNIZO/Buurtsuper.be. Aanleiding waren de nieuwe en fors verhoogde boetes die de Algemene directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie vanaf 1 oktober toepast wanneer prijzen op het winkelschap van een supermarkt verschillen van prijzen aan de kassa. Die boetes waren al hoog, maar lopen nu verder op tot 1500 euro bij een foutenmarge van 3%. “Dergelijke boetes zijn niet in verhouding met de inspanningen die ondernemers wel degelijk nemen om hun prijzen juist te afficheren”, benadrukten UNIZO en Buurtsuper.be bij de minister. “Met zo’n 200 aanpassingen per dag, blijft de foutenkans groot. Elektronische tickets zijn vooralsnog zeer duur voor kleinere supermarkten.” De minister bevestigde alvast dat fouten in het voordeel van de consument sinds zijn aantreden niet langer meetellen in de vastgestelde foutenlast en boetesysteem. Dat is positief, UNIZO pleitte hiervoor al onder een vorige legislatuur. Andere constructieve voorstellen, zoals het invoeren van een autocontrolesysteem, beloofde hij verder te zullen bekijken.

Voor UNIZO en Buurtsuper.be zijn deze boetes al veel langer een doorn in het oog. Onder de vorige bevoegde minister (Van Quickenborne) lag het bedrag van de boetes ‘slechts’ op €250 in geval van 3% foutenlast. Minister Vande Lanotte besliste nu bijkomend een verhoging op te leggen omdat er de afgelopen jaren geen opmerkelijke verbetering was ten aanzien van een gemiddelde foutenpercentage van ca. 5%. De praktijkervaring bij de leden wijst echter uit dat een foutenmarge kleiner dan 5%, niet abnormaal is.

Pleidooi voor redelijkheid
De zelfstandigenorganisaties benadrukten bij de minister dat het manueel aanpassen van prijzen nog steeds een zeer omslachtige en tijdrovende bezigheid is. Vooral in supermarkten die via franchiseformules werken, komen er dagelijks zo’n 200 prijsaanpassingen door. “We streven uiteraard naar een zo juist mogelijke prijszetting,” beklemtoonden UNIZO en Buurtsuper.be, “maar er moet ook enige redelijkheid aan de dag gelegd worden.” De organisaties hebben vooral moeite met de hoge boetes voor een foutenmarge onder de 5%. Dit is immers de gemiddelde foutpercentage over de complete detailhandel. De elektronische prijsetiketten zouden een goede oplossing zijn, maar de investering is nu nog zeer duur voor kleinere supermarkten.

Autocontrole voor foutenmarge lager dan 5%
UNIZO en Buurtsuper.be stelde als alternatief voor om, met betrekking tot die categorie ‘<5% fouten’ een autocontrole toe te passen. Winkels zouden dan de kans krijgen om boetes te ontlopen als ze zelf gedurende bepaalde periode wekelijkse steekproeven doen op een honderdtal producten. De rapporten hierover kunnen ter beschikking worden gesteld controlediensten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here