Geboortecijfer daalt door onzekere economische toekomst

Een onderzoek van de Europese Unie naar het vruchtbaarheidsgedrag bij 30.000 mensen in 14 Europese landen toont aan dat ruim de helft van de bevolking twee kinderen wil hebben. Echtparen kiezen tenslotte toch voor een kleiner gezin wegens zorgen om de toekomst en de kostprijs om kinderen op te voeden. Het project Dialoog krijgt een financiering van 1.5 miljoen euro uit het Zesde Framework onderzoeksprogramma. Het project verschaft een nuttige momentopname van Europees vruchtbaarheidsgedrag, familieaantallen en demografische verandering

Wil het gemiddelde gezin nog steeds twee kinderen, dan spreken de cijfers dat wel tegen. Nederlanders, Cyprioten en inwoners van vijf Oost-Europese landen hebben minder kinderen dan ze eigenlijk zouden wensen. De daling zet is echter het sterkste door in Duitsland, Italië, Oostenrijk, België en Tchechië. Het zijn voornamelijk Tchechen, Duitsers en Nederlanders die kinderloos willen blijven. Het afnemend aantal huwelijken en het groeiend aantal scheidingen vertaalt zich echter niet in minder geboorten. De afgelopen tien jaar is het aantal gelijk gebleven in de orde van 1,2 tot 1,4 kinderen. Wel steeg het aandeel kinderen van ongetrouwde moeders met 30 tot 40%.

Het onderzoek houdt verband met het opzetten van een Europees gezinsbeleid.
Andere aspecten van het onderzoek is de houding tegenover werkende vrouwen, verdeling van taken binnen het gezin en de houding tegenover bejaarden. Het onderzoek bekijkt ook de situatie van ouderen binnen onze maatschappij en toont aan dat jongeren dat jongeren bereid zijn de oudere generatie te helpen en ondersteunen waar nodig. De Europese Commissie presenteert volgende maand haar verslag over demografie in de EU onder de titel: "Confronterende demagografische veranderingen: een nieuwe solidariteit tussen generaties". Brussel toont zich daarbij bezorgd over de vergrijzing.
GVP.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here