ACW reageert op flauwe ambities in het sociale huisvestingsdebat in Aalst

Maak van “ongeveer 350” maar “minimum 500” !

Maandag stelde Vlaams Minister van Wonen vast dat de stad Aalst als enige centrumstad in Vlaanderen achterop hinkt inzake het sociale objectief voor sociale huisvesting.

“De helft van de gemeenten in Vlaanderen heeft de laatste vier jaar onvoldoende inspanningen geleverd om genoeg sociale woningen te bouwen. Ze kunnen ook niet motiveren waarom ze achteroplopen. Van alle centrumsteden scoort Aalst het slechtst. De andere centrumsteden zitten op schema.”

De Minister vraagt aan de gemeenten die ondermaats scoren, zoals Aalst, om zich te herpakken. “De nieuwe besturen die in januari aan de slag gaan, moeten hier werk van maken.” (De Standaard)

De bevoegde Aalsterse Schepen van Wonen reageerde: “dat ligt aan mijn collega van ruimtelijke ordening, en er zijn er wel 350 gepland.”

ACW Aalst vindt dit maar flauwtjes en had meer ambitie verwacht.

De Vlaamse stadsmonitor leert ACW trouwens dat vooral de stadskern achterop hinkt. Het sociaal patrimonium van Aalst is meer dan in andere centrumsteden in de stadsrand te vinden. Werk aan de winkel, gezien de huisvestingsdruk op het stadscentrum.

Trouwens, hierin geen overtreffende trap in de Aalsterse partijprogramma’s: we constateren maar weinig ambitie inzake sociaal wonen voor de komende jaren. Dan doet ACW beter: graag minimum 500 sociale huurwoningen extra tegen 2020. En het project “Ieders stem telt”, vanuit de vierdewereldbeweging, is nog ambitieuzer en berekent de nood op 900 bijkomende sociale woningen.

Dat is pas ambitie, beste Aalsterse politici! Dat zou pas ‘verandering’ zijn!

Absolute ACW-topprioriteit is de vraag dat de stad Aalst streeft naar een uitbreiding van een gemengd sociaal huisvestingsaanbod (mix = sociale koop & sociale huur & sociale bouwkavel) en dit doet in samenwerking met erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. De stad hanteert voor zichzelf best de concrete doelstelling om 6 % sociale huurwoningen te realiseren. Dat is het Vlaamse gemiddelde. Dat zou al een mooi begin zijn …

W wil dat er in Aalst minimum 500 bijkomende sociale woongelegenheden bijkomen tegen 2020 door samenwerking met erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, met extra inspanningen voor de stadskern in verhouding tot de stadsrand.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here