SP.A-Aalst wil meer investeren in sport.

Aalst (redactie) “Iedere Aalstenaar moet zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan sport.” zeggen gemeenteraadslid Geert Verdoodt en Pieter Van Sande van de sociaal-democraten in Aalst. Ze willen een grondige vernieuwing van de accommodatie op de Osbroek en een modernisering van de Aalsterse sportinfrastructuur, twee nieuwe sporthallen voor recreatieve sporters en een snelle realisatie van een competitiezaal voor Okapi Aalstar op de Tragel Site. Ook voor Eendracht Aalst moet er op zijn minst geïnvesteerd worden in een opwaardering van de bestaande infrastructuur. 

 “We willen de Aalsterse sportinfrastructuur moderniseren en optimaliseren, zowel dievan de vele Aalsterse sportverenigingen als die in eigendom van de stad.”, aldus Verdoodt en Van Sande. “De accommodatie van de Osbroek is aan verdere vernieuwing toe en ook voor andere sportterreinen in privé- of clubbezit  is er nood aan renovatie. Met de uitbreiding van de bestaande subsidiëring willen we een extra duw  geven aan de kwaliteitsverbetering van de infrastructuur van de sportclubs”.

De sp.a wil verder het huidige aanbod aan beschikbare sportterreinen uitbreiden, met een sporthal voor recreatief gebruik op de plaats  waar nu nog okapi Aalst is gehuisvest en een nieuwe locatie in de omgeving van  Gijzegem en Hofstade. “een geografische missing link in het huidige aanbod van de stad.” Een verdere optimalisering van de  sportinfrastructuur via het uitbreiden van de bestaande sportzalen biedt bovendien heel wat praktische, financiële en planologische voordelen die snelle realisatie mogelijk maken. De realisatie van het multi-functioneel sportcomplex moet heel wat sporten een nieuwe en ruime thuis bieden.”

Sp.a wil in eerste instantie alle kansen geven aan de vele sportverenigingen die zich op recreatieve en semi-professionele wijze in Aalst willen verder ontwikkelen via het behoud van het huidige subsidiereglement. Sp.a erkent het belang van de kwalitatieve uitbouw van de club, zowel bij bestuurders als trainers en wil daar verder in investeren.  Sp.a wil daarnaast  ook de professionele sportclubs zoals Eendracht Aalst en Okapi Aalstar allekansen geven om zich te ontplooien. “Ze zijn ambassadeurs en vlaggendragers van onzestad en maken met hun prestaties heel wat Aalstenaars warm voor sport en hebben dus een belangrijke maatschappelijke waarde voor onze Aalsterse samenleving.. Voor Okapi Aalst streven we naar een snelle realisatie van een competitiezaal op de Tragelsite en voor Eendracht Aalst moet er op zijn minst geïnvesteerd worden in een opwaardering van de bestaande infrastructuur. Ook een mogelijke nieuwe locatie voor Eendracht Aalst moet verder onderzocht worden.”

Iedere Aalstenaar moet zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan sport. Dit sluit nauw aan bij de  rode draad door het verkiezingsprogramma van de sp.a: Blijven inzetten op een toegankelijk en laagdrempelig aanbod van cultuur en divers verenigingsleven waar alle Aalstenaars van kunnen genieten. “Sport is heel belangrijk in de opbouw van onze samenleving”, aldus Politiek Secretaris van de sp.a Pieter Van Sande, “We streven ernaar om meer Aalstenaars aan het sporten te krijgen. Voor specifieke groepen willen weeen extra inspanning doen om het Aalsterse sportaanbod ook voor hen laagdrempelig temaken. Initiatieven zoals Buurtsport moeten nog beter hun weg vinden naar de Aalstenaars.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here