De Vlaamse overheid start de campagne Stook slim

Vandaag start de campagne ‘Stook slim’ van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Met deze campagne roept het Departement LNE iedereen die een houtkachel, allesbrander of haard gebruikt om enkel droog en onbehandeld hout te stoken.

Vandaag start de campagne ‘Stook slim’ van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Met deze campagne roept het Departement LNE iedereen die een houtkachel, allesbrander of haard gebruikt om enkel droog en onbehandeld hout te stoken. Dat is beter voor je eigen gezondheid en veiligheid, je omgeving en het leefmilieu.

Waarom een campagne? Het wordt kouder en mensen beginnen hun open haard of kachel te gebruiken, vaak voor de gezelligheid of als bijverwarming. Het is belangrijk dat ze enkel die dingen stoken die niet schadelijk zijn voor hun gezondheid en het leefmilieu en die geen risico inhouden op schouwbrand.

Uit onderzoek binnen de humane biomonitoringcampagne van 2002-2006, blijkt immers dat bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van stoken invloed kunnen hebben op de gezondheid van mensen. We stellen ook vast dat mensen zich alsmaar meer storen aan rook afkomstig van schoorstenen van huizen. Uit een bevraging van het Departement LNE in 2010 over het stookgedrag, bleek ook dat veel mensen verkeerde dingen stoken omdat het hen zo ook geleerd is en ze dus niet weten dat ze fout bezig zijn. De meest voorkomende fout is dat de kachel wordt aangestoken met krantenpapier. Bovendien doen er ook heel wat fabeltjes de ronde over hoe je best je schouw onderhoudt zoals de bewering dat het verbranden van aardappelschillen de schouw zou reinigen. Bovendien weten de meesten ook niet dat ze door verkeerd te stoken hun eigen gezondheid en veiligheid in gevaar brengen.

Om al die verkeerde gewoonten, misverstanden en fabeltjes de wereld uit te helpen en te wijzen op de risico’s voor de gezondheid bij verkeerd stoken, besliste het Departement LNE de campagne ‘Stook slim’ te voeren.

Naast radiospots, advertenties en een website kan je de informatiefolder bij je gemeente en bij een groot aantal kachel- en houthandelaars krijgen of bestellen via www.stookslim.be of via 1700.

Wat is slim stoken?

Eigen haard is goud waard. Maar een verkeerd gebruik is gevaarlijk voor je gezondheid. In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Meer niet. Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark.

Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als je dikke stronken klieft, verliest het hout sneller vocht. Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen.

De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe:

• Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes. • Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen. • Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal. • Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil. • Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund. • Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here