Vogelgriep: gewijzigde maatregelen vanaf 1 maart

FAVV: Vogelgriep: aangepaste gevoelige natuurgebieden en gewijzigde maatregelen vanaf 1 maart 2006. Met de voorjaarstrek voor de deur en de vaststelling van vogelgriep bij wilde vogels in verschillende lidstaten van de Europese Unie acht het Voedselagentschap het noodzakelijk de maatregelen, bedoeld om de insleep van het vogelgriepvirus in ons land te voorkomen, aan te scherpen. Deze verscherping was voorzien in een globale benadering
die eerder door Minister Rudy Demotte werd goedgekeurd.

Deze verstrenging van de maatregelen past in het schema dat het Voedselagentschap opmaakte en dat rekening houdt met verschillende factoren zoals de migratieperiode, eventuele gevallen of uitbraken langsheen trekroutes in of buiten de EU en in België.

Ook wordt in het schema een onderscheid gemaakt tussen het type vogel: professioneel gehouden pluimvee, particulier gehouden pluimvee, reisduiven en andere vogels.

Vanaf 1 maart wordt in de gevoelige natuurgebieden de ophokregeling ook voor het particulier gehouden pluimvee van toepassing. Bij het ophokken kunnen de dieren nog steeds buiten gehouden of gelaten worden, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met
netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net moet dermate klein zijn (maximaal 10 cm), dat wilde vogels ter grootte van een eend niet er doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking wordt nog steeds aangeraden, maar is niet meer verplicht. De zwemplas van watervogels moet mee ingesloten worden onder het net of het gaas.

Zoals reeds vorige week aangekondigd werden de gevoelige natuurgebieden aangepast. De nieuwe kaarten kunnen geraadpleegd worden middels een webapplicatie die men bereikt via de startpagina van de website van het Voedselagentschap (www.favv.be), doorklikken op de rubriek "vogelgriep". De aangepaste kaarten werden reeds eerder ter beschikking gesteld van de gemeenten en steden met de vraag deze informatie beschikbaar te stellen voor hun inwoners. Voor de nieuwe gebieden is een overgangsregeling voorzien tot 28 februari 2006.

Het voederen en drenken van al het pluimvee en andere vogels dient vanaf 1 maart in het ganse land binnen te gebeuren.

Tentoonstellingen, prijskampen of andere evenementen met verkoop worden verboden voor al het pluimvee en andere vogels. Tentoonstellingen, prijskampen of andere evenementen zonder verkoop zijn wel nog toegelaten.

Voor de markten geldt een specifieke regeling. Enkel markten waar de handelaars gescheiden zijn en de dieren van gegarandeerd origine zijn, zijn nog toegelaten. Met gegarandeerde origine wordt bedoeld:

– pluimvee voor markten moet afkomstig zijn van geregistreerde bedrijven (sanitelnr), waar het in de 10 dagen voor de markt heeft opgehokt gezeten, dit houdt in dat particulieren geen pluimvee mogen aanbieden op een markt;

– pluimvee voor andere evenementen moet opgehokt gezeten hebben in de 10 dagen voor het evenement;

– vogels moeten in de 10 dagen voor de markt opgehokt gezeten hebben.

Website FAVV: www.favv.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here